วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถค้นงานวิจัยทุกสาขาวิชา มากกว่า 5,000 เรื่อง1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
 
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ


3. คลิกที่ Search
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text

5. ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...
หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ

วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments