เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน (Prapasara  Lovatt)
 
 
 
 
 
 

 ติดตามเราได้ที่นี่
 
ชุดโปรแกรมเอ็กเซลสถิติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
งานวิจัยฉบับเต็มที่นี่  คลิกเลย !!! 
 
 
 
 
 

 
 
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SWU   ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SU...
 • วิจัยแบบผสม (Mixed Method)
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาบริหารการศึกษา (ภาวะผู้นำ) SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 •  

  ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
 • ตัวอย่างงานวิจัยปฐมวัย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาการสอนสังคมศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาไทย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยหลักสูตรและการสอน ( ปริญญาเอก )

 •  
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเ...


 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเท...

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการจั...
 •   

 •  

   

   เกี่ยวกับวีซ่าและเกร็ดความรู้อื่นๆ
   
   
   
   
   
   
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ
 • ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • Web Links สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • คู่มือฉบับตํารวจ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จริยธรรม...
 • เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ
 • การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน
 • การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
 • ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราวในประเทศไทย
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ค่าธรรมเนียมคนเข้าเมืองไทย
 • การเดินทางสู่ประเทศไทย
 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตรวจสอบหรือติดต่อห้องกัก...
 • ขั้นตอนการดำเนินการขอทราบข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก...
 • การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สตม. และ แต่ละแห่งให...
 • เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการขออยู่ต่อ
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีชื่ออยู่ในทะเบีย...
 • อัตราค่าปรับกรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอน...
 • การแจ้งพ้นหน้าที่ของคนต่างด้าว
 • ขั้นตอนการรายงานตัว การแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน Re – en...
 • เวลาทำการของแต่ละหน่วย ตม.จว.ด่าน ตม. ต่างๆ และช่อ...
 • การเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางกรณีสูญหาย หมดอายุ และ...
 • รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อกา...
 • การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน
 • การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก...
 • การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • ขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่ละประเภท...
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) หรือธรรมนูญอาเซียน
 • ทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตายย้าย...
 • รวมกฎหมายปกครองเล่ม 1-5
 • การทำบัตรประชาชน
 • e-Book สาระน่ารู้อื่นๆ
 • e-Book ทำเนียบท้องที่
 • e-Book กองอาสารักษาดินแดน
 • e-Book สอบสวนและนิติการ
 • e-Book คู่มืออาวุธปืน
 • e-Book คนต่างด้าว
 • e-Book  บัตรประจำตัวประชาชน คู่มือปฏิบัติงานบั...
 • e-Book ทะเบียนราษฎร
 • e-Book ทะเบียนทั่วไป
 • การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
 • คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (1)
 • เอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย
 • กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
 • กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 • กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
 • ฝ่ายทะเบียน (Registeration Section)
 • รู้ภาษาอาเซียน
 • การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
 • สถิติประชากรไทย
 • ตรวจสอบประวัติสมรส , หย่า
 • ไขปริศนาเลขบัตรประชาชนไทยทั้ง 13 หลัก


 • https://sites.google.com/site/lifevantageprapasara/

  Lifevantage 


  http://lifevantagethailand1.blogspot.co.uk


 • Protandim Nrf1 Synergizer กับ Protandim Nrf2 Syner...
 • มะเร็งเต้านมคืออะไร?
 • โรคเสื่อม Degenerative disease
 • โรคพุ่มพวง / โรคลูปัส (Lupus) / โรคเอสแอลอี (SLE)
 • โรคเอสแอลอี SLE หรือ โรคพุ่มพวง ป่วยแล้วอันตรายหรื...
 • รวมเพลงวันแม่...สุดซึ้งกินใจ 2560
 • ไอเดียของขวัญวันแม่ปี 2017
 • 12 พฤติกรรมทำง่ายๆ แต่ช่วยให้สุขภาพดีกับ LifeVanta...
 • LifeVantage เปิดโอกาสทางธุรกิจ ด้านสุขภาพและความง...
 • คนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับ 1 พบผู้ป่วยเฉลี่ย 13...
 • วิธีพูด แนะนำ เชิญชวน Lifevantage โดย ภญ. ณิฐชมนต์...
 • วิธีโฟกัสในการใช้ชีวิตและหน้าที่การงาน กับ LifeVan...
 • Nrf2 ดีต่อผิวคุณอย่างไร
 • Protandim NRF2 ช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างไร
 • การรับประทาน Protandim จะไปเพิ่มค่า SOD และ Glutat...
 • ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจาก Oxidative Stress ส่งผล...
 • Protandim Nrf1 (โปรแทนดิม Nrf1)
 • Beauty Talk :: Lifevantage By ภญ. ณิฐชมนต์ ภูรี...
 • วิธีทำซับไตเติ้ลวีดีโอในยูทูป
 • การทดสอบครีม แอนตี้เอจจิ้ง 4 กับขนมปัง (TRUESCIENC...
 • พิเศษสุด❗️Protandim 2 ขวด และครีม แอนตี้เอจจิ้งสูต...
 • 18 อาหารที่มีคอลลาเจน
 • การวางแผนเพื่อรายได้แบบ Passiveincome กับ Lifevant...
 • Protandim นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
 • สินค้าโปรโมชั่น Lifevantage • คู่มือและแผนการสอน
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • เทคนิคการสอน และหนังสือดีๆน่าอ่าน
 • ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต) ฟรีๆ...

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม SWU

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารแบบ Balanc...
 • แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard
 • ความเป็นฅนความเป็นครู
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะครู
 • ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล...
 • ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจริยธรรม SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์และไ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวข้องกับนักการเมือง

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร SU

 • เว็บทำ banner ออนไลน์ฟรี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อของบริษัท
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านคุณธรรม ระดับช่วงชั้น...
 • ตัวอย่างงานวิจัยสำหรับคุณครูที่สอนระดับ ปวช. /ปวส....
 • ตัวอย่างงานวิจัยสำหรับคุณครูที่สอนระดับ ปวช. /ปวส....
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาดนตรี
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี

   

   

   
   

   
   
   
   
   
  Life in the UK
   
   การเรียนขับรถในอังกฤษ
   
  เว็บไซต์ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ของอังกฤษ

  http://prapasara.blogspot.co.uk/2016/10/blog-post_1.html
   
   
  ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ในประเทศอังกฤษ
   
   
   
   
  วีซ่าแต่งงานใน UK
   
   
   
  วีซ่าคู่ชีวิตใน UK
   
   
  วีซ่าคู่หมั้นใน UK
   
   
  วีซ่าท่องเที่ยวใน UK ไม่เกิน 6 เดือน
   
   
  การขอวีซ่านักศึกษาใน  UK
   
   
  การขอต่อวีซ่านักศึกษาใน UK
   
   
  การขออยู่ใน UK ในฐานะเป็นม่าย
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK  ในฐานะผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK ฐานะที่ได้อยู่นาน  
   
   
  การขอวีซ่าถาวรในฐานะผู้ทำงานใน UK
   
   
  การขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายเข้าเมืองใน UK  ได้ที่ไหน
   
   
  วีซ่าถาวร UK
   
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ (1)
   
   เหตุที่ต้องทำพินัยกรรม  (Wills)
   ผู้มีสิทธิได้รับมรดกถ้าไม่มีพินัยกรรม
   
   
  การทำพินัยกรรม
   
   
  ใบมอบอำนาจระยะยาว
   
   
  คำสั่งถึงแพทย์
   
   
  วิธีเลี่ยงหรือลดภาษีมรดก
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_2377.html
   
   
  กองทุนหรือทรัสต์คืออะไร
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_53.html
   
   
  หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   
   
  การสืบค้นพินัยกรรมของผู้เสียชีวิต
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_479.html
   
   
  การขอแบ่งมรดก
   
   
   
   แนะนำเว็บ http://lifevantagethailand1.blogspot.co.uk/2017/04/protandim.html
   
   
   
   
  Comments