เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน (Prapasara  Lovatt)
 

YouTube Video

 

ทดลองทำ Skittles สีวิ่งสายรุ้ง

 
 
 
 ติดตามเราได้ที่นี่
 
ชุดโปรแกรมเอ็กเซลสถิติ 
 
 
 
 


 •  
   
   
   
  งานวิจัยฉบับเต็มที่นี่  คลิกเลย !!! 
   
   
   
   
   

   
   
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SWU   ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SU...
 • วิจัยแบบผสม (Mixed Method)
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาบริหารการศึกษา (ภาวะผู้นำ) SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 •  

  ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
 • ตัวอย่างงานวิจัยปฐมวัย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาการสอนสังคมศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาไทย SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยหลักสูตรและการสอน ( ปริญญาเอก )

 •  
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน SU
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ...
 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเ...


 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเท...

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการจั...
 •   

 •  

   

   เกี่ยวกับวีซ่าและเกร็ดความรู้อื่นๆ
   
   
   

   
   
 • ทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตายย้าย...
 • รวมกฎหมายปกครองเล่ม 1-5
 • การทำบัตรประชาชน
 • e-Book สาระน่ารู้อื่นๆ
 • e-Book ทำเนียบท้องที่
 • e-Book กองอาสารักษาดินแดน
 • e-Book สอบสวนและนิติการ
 • e-Book คู่มืออาวุธปืน
 • e-Book คนต่างด้าว
 • e-Book  บัตรประจำตัวประชาชน คู่มือปฏิบัติงานบั...
 • e-Book ทะเบียนราษฎร
 • e-Book ทะเบียนทั่วไป
 • การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
 • คำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (1)
 • เอาชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย
 • กลุ่มงานทะเบียนทั่วไป
 • กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 • กลุ่มงานทะเบียนราษฎร
 • ฝ่ายทะเบียน (Registeration Section)
 • รู้ภาษาอาเซียน
 • การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
 • สถิติประชากรไทย
 • ตรวจสอบประวัติสมรส , หย่า
 • ไขปริศนาเลขบัตรประชาชนไทยทั้ง 13 หลัก • อัลทิมา ไลฟ์ • คู่มือและแผนการสอน
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • เทคนิคการสอน และหนังสือดีๆน่าอ่าน
 • ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต) ฟรีๆ...

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม SWU

 • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารแบบ Balanc...
 • แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard
 • ความเป็นฅนความเป็นครู


 •  
   
   
   
   
  Life in the UK
   
   เอกสารสองภาษา ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสารราชการไทยเพื่อไปใช้ในต่างประเทศ...
  การเรียนขับรถในอังกฤษ
   
  เว็บไซต์ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ของอังกฤษ

  http://prapasara.blogspot.co.uk/2016/10/blog-post_1.html
   
   
  ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ในประเทศอังกฤษ
   
   
   
   
  วีซ่าแต่งงานใน UK
   
   
   
  วีซ่าคู่ชีวิตใน UK
   
   
  วีซ่าคู่หมั้นใน UK
   
   
  วีซ่าท่องเที่ยวใน UK ไม่เกิน 6 เดือน
   
   
  การขอวีซ่านักศึกษาใน  UK
   
   
  การขอต่อวีซ่านักศึกษาใน UK
   
   
  การขออยู่ใน UK ในฐานะเป็นม่าย
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK  ในฐานะผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว
   
   
  การขออยู่ถาวรใน UK ฐานะที่ได้อยู่นาน  
   
   
  การขอวีซ่าถาวรในฐานะผู้ทำงานใน UK
   
   
  การขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายเข้าเมืองใน UK  ได้ที่ไหน
   
   
  วีซ่าถาวร UK
   
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
   
   
  การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ (1)
   
   เหตุที่ต้องทำพินัยกรรม  (Wills)
   ผู้มีสิทธิได้รับมรดกถ้าไม่มีพินัยกรรม
   
   
  การทำพินัยกรรม
   
   
  ใบมอบอำนาจระยะยาว
   
   
  คำสั่งถึงแพทย์
   
   
  วิธีเลี่ยงหรือลดภาษีมรดก
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_2377.html
   
   
  กองทุนหรือทรัสต์คืออะไร
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_53.html
   
   
  หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   
   
  การสืบค้นพินัยกรรมของผู้เสียชีวิต
  http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/07/blog-post_479.html
   
   
  การขอแบ่งมรดก
   
   
   

  Comments