การละเล่นของเด็กไทย 

วิดีโอ YouTube  ใกล้lสอบเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเด็ก ๆ ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ ทำการบ้านและส่งงานนะคะ

  อินเตอร์เน็ต มีประโยชน์และมีโทษนะคะ เด็ก ๆ ควร จัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการเล่นอินเตอร์และใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อย่าลืมออกกำลังกายด้วยค่ะ
 
   

วิดีโอ YouTube

  ตอนที่ 2 ค่ะ ดูแล้วอย่าลืมทบทวน อ่านหนังสือกันด้วยนะคะ

  

วิดีโอ YouTube

 

Comments