หน้าแรก


กรมทหารพรานที่ 32 ยินดีต้อนรับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ต้องยืนหยัดคู่ชาติไทย
ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยสายใยความอบอุ่นในครอบครัว
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประเทศชาติเป็นสุข
ร่วมใจสามัคคี เพื่อในหลวงของเรา
ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ
คนไทยควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด คือผีร้าย ทำลายชาติ
หากทุกคนอยู่อย่่างพอเพียงตามคำสอนพ่อชีวิตจะเป็นสุข
สามัคคีกัน เพื่อในหลวงของเรา
ปลูกต้นไม้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย
ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชายแดนใ้้ต้ทุกคน
ในหลวง..พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ช่วนกันรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย
ทุกชีวีตจะปลอดภัยหากช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่