О предмету

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ предмета Практикум I је оспособљавање ученика за коришћење математичких програма и програма за израду једноставних анимација. 

Задаци предмета Практикум I за III разред су: 

оспособити се за техничке прорачуне; 

знати основне функције Matlab-a; 

коришћење Matlab-a као моћног дигитрона; 

користити конкретан програм Matlab за обраду примера из математике, природних наука и технике; 

знати принципе Matlab-a који омогућавају моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама;

упознавање специјализованих програма који омогућавају обраду сигнала, симболичка израчунавања и управљачке системе; 

цртање избором алатки које пружа Фласх коришћењем слојева и груписањем објеката; 

рад са векторским графичким датотекама, њихова оптимизација и прилагођавање за Web; 

освежити презентације у Flash-у додавањем звука; 

савладавање сложене технике као што је прављење дугмади. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

MATLAB (18) 

Почетак рада у MATLAB-u. Генерисање низова. Математичке операције са низовима. Скрипт датотеке. Дводимензионални графикони. Функције и функцијске датотеке. Програмирање у MATLAB-u. Полиноми. Апроксимирање података кривом и интерполисање. Тродимензионални графикони. Примена MATLAB-a у нумеричкој анализи. Симболичка математика. 

FLASH (19) 

Увод у FLASH. Једноставне технике цртања. Израда једноставне анимације. Упознавање с алаткама. Употреба временске осе. Управљање нацртаним објектима. Израда симбола. Коришћење библиотеке. Увожење и оптимизовање графике. Додавање и оптимизовање звука. Међуслике. Додавање интерпункција. Технике маскирања. Вођење анимације. Оптимизовање филмова. Прављење филмова у FLASH-u. Прављење филмова за џепни PC. Основе ActionScript-a. ActionScript у пракси. Програм за исправљање грешака. Верзије ActionScript-а. Извлачење максимума из ActionScript-a. Операције ActionScript-a. Функције ActionScript-а. Подешавање својстава. Рад са објектима ActionScript-а. Компоненте ActionScript-a. 

ЛИТЕРАТУРА: 

за ученике: 

Amos Gilat, Увод у MATLAB 7 са примерима школе, Микро књига, Београд, 2004. 

Macromedija Flash MX, Комплетан приручник, Микро књига, Београд, 2004. 


Comments