Αρχική

13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


Μπροστά στις Εκπαιδευτικές Προ(σ)κλήσεις: Από τη θέση και την αντίθεση στη σύνθεση

10-11 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 


Εις μνήμη Χρήστου Θεοφιλίδη


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Επιμέλεια:

Λεωνίδας Κυριακίδης

Νίκη Τσαγγαρίδου

Σιμώνη Συμεωνίδου

Κατερίνα Μαύρου

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Λοΐζος Συμεού

Ελένη Φτιάκα

Ιλιάδα ΗλίαISBN 978-9963-9828-2-0