Podologisch onderzoek

Wat kunt u verwachten

Het totale onderzoek zal ongeveer 3 kwartier tot één uur in beslag nemen. Hierbij zullen afhankelijk van de klachten de volgende onderdelen aan de orde kunnen komen:

Anamnese:

Om goed te weten te komen waar u last van heeft en welke zaken daar invloed op hebben, beginnen we met een persoonlijk vraaggesprek. Samen proberen we te onderkennen welke pijn u precies voelt, wanneer deze optreedt, wanneer de klacht begonnen is, wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat de gevolgen in het dagelijks leven voor u zijn.

Loopanalyse:Vervolgens zal u verzocht op de loopband een stukje te lopen. Bij deze loopanalyse zal gekeken worden naar de afwikkeling van de voet en de bewegingen van knie, heup, schouders en armen.

Schoeninspectie:Om u looppatroon en afwikkeling van de voet ten opzichte van de schoen goed te kunnen bepalen, verzoeken wij u een paar schoenen mee te nemen waar u veel op loopt. Gekeken zal worden naar de slijtage van de zool en naar de vervorming van de schoen zelf.

Voetafdrukken/podogrammen:

De volgende stap in ons onderzoek is het maken van voetafdrukken door middel van de podograaf (inktafdruk). De voetafdrukken worden zowel in stilstaande (statisch) als in lopend (dynamisch) gemaakt.

Testen:

Er worden wat testen gedaan ten behoeven van het bepalen van het latere zolenplan en om te bepalen waar de pijn vandaan komt.

Metingen:

Op het lichaam worden diverse metingen verricht. Zo wordt er gekeken naar de hollingen (lordose) en bollingen (kyfose), de strekking van de knieën, de stand van de hielbenen en of er torsies (verdraaiingen in het lichaam) aanwezig zijn.

Podobaroscoop:Met behulp van de podobaroscoop (voetspiegel) worden de drukvlakken van de voet bepaald.

Duimtekens:

Langs de ruggenwervel wordt op diverse plaatsen aan weerzijde de duimen geplaatst, waarna u verzocht wordt om voorover te buigen. Hiermee kan de spanning van de spieren bepaald worden.

Plaatsing van de elementen:Na alle metingen en testen kan er nu met de echte opbouw van de zool begonnen worden. De juiste elementen worden dan onder de voet gelegd, waarna enkele testen herhaald worden om te kijken of het gewenste effect bereikt wordt.

Nadat het beste resultaat bereikt is, kunnen de zolen worden geslepen. De zolen worden specifiek voor de cliënt in eigen werkplaats gemaakt en zijn na ongeveer een week klaar.