Orthesiologie

Protectieve en correctieve ortheses worden gebruikt bij teencorrecties. Siliconenortheses kunnen een protectieve of een correctieve werking hebben.

Protectieve orthese

Het doel van een protectieve orthese is preventie oftewel het voorkomen van (ernstigere) teenafwijkingen en klachten. Daarom zal deze orthese altijd gedragen moeten worden. Protectieve ortheses worden onder andere toegepast bij teenafwijkingen die ontstaan als gevolg van reuma of diabetes mellitus of als er sprake is van een gevoelige voet. De materialen die worden gebruikt voor het maken van protectieve ortheses zijn zachte orthesematerialeen of middelmatig harde orthesematerialen.

Correctieve orthese

Het doel van een correctieve orthese is het corrigeren van een afwijkende teenstand. De orthese wordt op een zodanige wijze gemodelleerd en geplaatst dat de teen door de druk van de orthese geleidelijk wordt gecorrigeerd naar de oorspronkelijke teenstand. De correctieve techniek wordt slechts toegepast als de tenen nog enige bewegingsmogelijkheid hebben. Wanneer de oorspronkelijke teenstand is bereikt, wordt de behandeling afgebouwd, zodat de cliƫnt de orthese tenslotte niet meer hoeft te dragen.

De materialen die worden gebruikt voor het maken van correctieve ortheses zijn middelmatig harde orthesematerialen en harde orthesematerialen. Harde orthesematerialen worden veel toegepast bij voeten met een hoge spiertonus en bij kinderen, mits zij de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Bij jongere kinderen zal het effect van de orthese niet optimaal zijn en bij kinderen jonger dan zes jaar mag een orthese slechts worden toegepast op advies van een arts.

Orthesiologie en nazorg

Om ernstigere of nieuwe klachten te voorkomen is goede nazorg belangrijk. Elke orthese wordt na vervaardiging of bewerking door de podoloog gecontroleerd op een goede pasvorm. Tevens leert hij/zij u hoe u de orthese zelf moet plaatsen.

Het advies is dat u de orthese moet dragen zolang deze niet irriteert. U kunt ervan uitgaan dat na veertien dagen de orthese de gehele dag moet kunnen dragen zonder irritatieklachten. Tevens dient u de eerste twee weken uw voeten zelf goed in de gaten te houden en regelmatig te controleren op o.a. eeltvorming en blaarvorming bij de orthese. Mocht de voet inderdaad iets vreemds gaan vertonen neem dan direct contact op met uw podoloog. Ook als u na twee weken nog niet irritatievrij kunt lopen met de orthese.

Na zes weken volgt altijd een nacontrole. Waarna de frequentie van de vervolgconsulten terugbracht kan worden naar eens per zes maanden.

Onderhoud orthese

De orthese kan door voorzichtig tussen de handen met zeep worden gereinigd. Doordat het materiaal toch enigszins poreus is zal na verloop van tijd de orthese er vies uit gaan zien. Dit is dan ook een reden om de orthese te vervangen.