Algemene Voorwaarden


OUDE BORG 25, 9753 BV HAREN (GN), tel: 050-5346190/06-10021467             K.v.K. 02083823

 
Afspraken:
Wanneer u een behandelingsafspraak met Praktijk Oude Borg maakt, gaat u een eenmalige (mondelinge) overeenkomst aan. Deze overeenkomst kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden ontbonden. Voor afspraken die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd, dient het volle behandeltarief te worden voldaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Praktijk Oude Borg registreert alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het maken van uw behandelingsafspraak, de behandeling op zich en het administreren, factureren en  eventueel declareren van de behandeling.
De persoonsgegevens welke geregistreerd kunnen worden zijn: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, gender, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en zo nodig uw zorgverzekeringsnummer. Verder worden alleen de door u verstrekte medische gegevens geregistreerd die van belang zijn voor het uitvoeren en eventuele declaratie van de behandeling. Praktijk Oude Borg gebruikt uw persoonsgegevens niet voor marketing doeleinden en deelt deze niet met derden. Ingeval er in verband met uw behandeling contact opgenomen dient te worden met de Huisarts, Podotherapeut of Specialist Ziekenhuis, dan gebeurt dit alleen met uw (mondelinge)toestemming. Mocht u inzage willen in de persoonsgegevens die Praktijk Oude Borg van u heeft geregistreerd, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij Praktijk Oude Borg indienen. U ontvangt dan een overzicht van de van u geregistreerde gegevens.
De geregistreerde persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard ten behoeve van eventuele vervolgafspraken c.q. vervolgbehandelingen. Wanneer u de van u geregistreerde persoonsgegevens uit het bestand van Praktijk Oude Borg verwijderd wilt hebben, dan kunt u dit schriftelijk bij Praktijk Oude Borg aangeven. Zodra uw gegevens zijn verwijderd ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.