ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ๕๕

ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
หากผิดพลาดแก้ไขได้ที่สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
โทร. ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐
Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
26 ธ.ค. 2555 03:48
Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
26 ธ.ค. 2555 03:49
Ĉ
พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ อาทิตย์,
26 ธ.ค. 2555 03:49
Comments