หน้าแรก  กิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา


ข่าวการศึกษา


การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
✎ 7 ต.ค. 2559
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4)
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4)
✎ 7 ต.ค. 2559
การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
✎ 7 ต.ค. 2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)
✎ 7 ต.ค. 2559
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
✎ 7 ต.ค. 2559
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
✎ 7 ต.ค. 2559
คอลัมน์ การศึกษา: ประเมินผลงาน 6 เดือน ปรับโครงสร้าง กศจ. แค่คาบเส้น!!
คอลัมน์ การศึกษา: ประเมินผลงาน 6 เดือน ปรับโครงสร้าง กศจ. แค่คาบเส้น!!
✎ 7 ต.ค. 2559
กู้ชีพ"รร.เอกชน"ทำแผนที่แบ่ง"นร."
กู้ชีพ"รร.เอกชน"ทำแผนที่แบ่ง"นร."
✎ 7 ต.ค. 2559
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
✎ 7 ต.ค. 2559
เตือนครูไปทัวร์นอกต้องสำนึกในวิชาชีพ หลังกระแสวิจารณ์หนักไปเข้าบ่อนคาสิโน
เตือนครูไปทัวร์นอกต้องสำนึกในวิชาชีพ หลังกระแสวิจารณ์หนักไปเข้าบ่อนคาสิโน
✎ 6 ต.ค. 2559
สกอ.เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559
สกอ.เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559
✎ 6 ต.ค. 2559
สกอ.ทำหนังสือถึง 8 ม.เอกชนจัดการศึกษาไร้คุณภาพ ด้าน กกอ.ถกแก้ธรรมาภิบาล ม.กาฬสินธุ์ 12 ต.ค.
สกอ.ทำหนังสือถึง 8 ม.เอกชนจัดการศึกษาไร้คุณภาพ ด้าน กกอ.ถกแก้ธรรมาภิบาล ม.กาฬสินธุ์ 12 ต.ค.
✎ 6 ต.ค. 2559
คปภ.ขีดเส้น10ต.ค. กศจ.ส่งชื่อกก.อกศจ.
คปภ.ขีดเส้น10ต.ค. กศจ.ส่งชื่อกก.อกศจ.
✎ 6 ต.ค. 2559
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ) ประจำปี 2558
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ) ประจำปี 2558
✎ 6 ต.ค. 2559
ชี้หนทางไปต่อ ในไทยแลนด์ 4.0 เผยทักษะแห่งอนาคตที่เด็กควรมี
ชี้หนทางไปต่อ ในไทยแลนด์ 4.0 เผยทักษะแห่งอนาคตที่เด็กควรมี
✎ 6 ต.ค. 2559
สพฐ.เล็งปรับโครงสร้าง-หดส่วนเกิน-เพิ่มจำเป็น
สพฐ.เล็งปรับโครงสร้าง-หดส่วนเกิน-เพิ่มจำเป็น
✎ 6 ต.ค. 2559
การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
✎ 6 ต.ค. 2559
กยศ.จับมือหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ 200แห่ง ทำโครงการยอมให้หักเงินเดือน
กยศ.จับมือหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ 200แห่ง ทำโครงการยอมให้หักเงินเดือน
✎ 6 ต.ค. 2559
นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้สินครูแนะหาทางโอนเข้าระบบ
นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้สินครูแนะหาทางโอนเข้าระบบ
✎ 5 ต.ค. 2559
สพฐ.เดินหน้าปรับโครงสร้างภายในใหม่
สพฐ.เดินหน้าปรับโครงสร้างภายในใหม่
✎ 5 ต.ค. 2559
"วิวัฒน์-ธำรง" นั่งรองเลขาธิการ สกสค.-เผย 5 ผอ.สกสค.จังหวัดตกประเมินต้องเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
"วิวัฒน์-ธำรง" นั่งรองเลขาธิการ สกสค.-เผย 5 ผอ.สกสค.จังหวัดตกประเมินต้องเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
✎ 5 ต.ค. 2559
ดีเดย์6ต.ค.คปภ.พิจารณาชื่อบอร์ดกศจ.
ดีเดย์6ต.ค.คปภ.พิจารณาชื่อบอร์ดกศจ.
✎ 5 ต.ค. 2559
ก.ค.ศ.เพิ่มตำแหน่งอำนวยการปูทางนั่งบริหารในพื้นที่
ก.ค.ศ.เพิ่มตำแหน่งอำนวยการปูทางนั่งบริหารในพื้นที่
✎ 5 ต.ค. 2559
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
✎ 5 ต.ค. 2559
ศธ.เปิด 18 ศูนย์ อบรมครูภาษาอังกฤษ
ศธ.เปิด 18 ศูนย์ อบรมครูภาษาอังกฤษ
✎ 5 ต.ค. 2559
สทศ.เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปี60
สทศ.เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปี60
✎ 5 ต.ค. 2559
คสช.ตั้งกก.คุมม. "บูรพา-มทร.ตะวันออก" เผยมีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล
คสช.ตั้งกก.คุมม. "บูรพา-มทร.ตะวันออก" เผยมีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล
✎ 5 ต.ค. 2559
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
✎ 5 ต.ค. 2559
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
✎ 5 ต.ค. 2559
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
✎ 4 ต.ค. 2559
ครม.ไฟเขียวตั้งซี10 ศธ. 4 ตำแหน่ง ศธ.ถอนชื่อ 1 รายหลังถูกติงคุณสมบัติ
ครม.ไฟเขียวตั้งซี10 ศธ. 4 ตำแหน่ง ศธ.ถอนชื่อ 1 รายหลังถูกติงคุณสมบัติ
✎ 4 ต.ค. 2559
สพฐ.วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วย หลังผู้เข้าสอบโวยข้อสอบยากมาก
สพฐ.วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วย หลังผู้เข้าสอบโวยข้อสอบยากมาก
✎ 4 ต.ค. 2559
เล็งนำ ม.44 ใส่โครงสร้างใหม่อุดมศึกษา
เล็งนำ ม.44 ใส่โครงสร้างใหม่อุดมศึกษา
✎ 4 ต.ค. 2559
ศธ.คว้างบฯปี60 กว่า 5.13 แสนล้าน
ศธ.คว้างบฯปี60 กว่า 5.13 แสนล้าน
✎ 4 ต.ค. 2559
[ว13/2559] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
[ว13/2559] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
✎ 4 ต.ค. 2559
สสวท. เปิดอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ ฟรี
สสวท. เปิดอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ ฟรี
✎ 4 ต.ค. 2559
เผย "ช่องทางโยกย้ายครู" สอบเป็นผู้ช่วยใหม่
เผย "ช่องทางโยกย้ายครู" สอบเป็นผู้ช่วยใหม่
✎ 4 ต.ค. 2559
นศ.ครูโคราชร้องถูกมหาลัยลอยแพ
นศ.ครูโคราชร้องถูกมหาลัยลอยแพ
✎ 4 ต.ค. 2559
ปลัด ศธ.ย้ำทำงานเป็นทีมเห็นผล 6 เดือน
ปลัด ศธ.ย้ำทำงานเป็นทีมเห็นผล 6 เดือน
✎ 4 ต.ค. 2559
"ไพฑูรย์"ชงบอร์ดคุรุสภาอนุโลมให้ใบครูแก่ม.รับน.ศ.เกินไม่มาก
"ไพฑูรย์"ชงบอร์ดคุรุสภาอนุโลมให้ใบครูแก่ม.รับน.ศ.เกินไม่มาก
✎ 4 ต.ค. 2559
คาดแม่พิมพ์หนี้วิกฤตทะลุหมื่นราย เฉลี่ยหัวละ 2 ล้านบาท "พิษณุ" เล็งชงยุทธศาสตร์แก้หนี้ครูครบวงจร
คาดแม่พิมพ์หนี้วิกฤตทะลุหมื่นราย เฉลี่ยหัวละ 2 ล้านบาท "พิษณุ" เล็งชงยุทธศาสตร์แก้หนี้ครูครบวงจร
✎ 4 ต.ค. 2559
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ
✎ 3 ต.ค. 2559
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต
✎ 3 ต.ค. 2559
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย
✎ 3 ต.ค. 2559
สทศ. เปิดรับสมัครสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ระหว่าง 1-15 ต.ค.59
สทศ. เปิดรับสมัครสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ระหว่าง 1-15 ต.ค.59
✎ 3 ต.ค. 2559
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
✎ 3 ต.ค. 2559
"บิ๊กหนุ่ย"กำชับคุรุสภาที่พึ่งครู สั่งเดินหน้าคิดผลิตครูระบบปิด
"บิ๊กหนุ่ย"กำชับคุรุสภาที่พึ่งครู สั่งเดินหน้าคิดผลิตครูระบบปิด
✎ 3 ต.ค. 2559
สถานี ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
สถานี ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
✎ 3 ต.ค. 2559
มีผลแล้ว! ผู้ประกันตนรับสิทธิทำฟัน "อุด-ถอน-ขูดหินปูน" เบิกได้ 900 บ.ต่อปี
มีผลแล้ว! ผู้ประกันตนรับสิทธิทำฟัน "อุด-ถอน-ขูดหินปูน" เบิกได้ 900 บ.ต่อปี
✎ 3 ต.ค. 2559
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน
✎ 3 ต.ค. 2559
อนาคตครู ต้องสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
อนาคตครู ต้องสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
✎ 3 ต.ค. 2559
มาตรฐานใหม่"ตั๋วครู"ทุกคนต้องสอบ!
มาตรฐานใหม่"ตั๋วครู"ทุกคนต้องสอบ!
✎ 3 ต.ค. 2559
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
✎ 30 ก.ย. 2559
การขยายเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
การขยายเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
✎ 30 ก.ย. 2559
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรีย
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรีย
✎ 30 ก.ย. 2559
การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
✎ 30 ก.ย. 2559
"บิ๊กตู่"ห่วงปั้นครู!! รมว.ศธ.ดีเดย์ใช้หลักสูตรใหม่ผลิตครูนำร่องปี 60
"บิ๊กตู่"ห่วงปั้นครู!! รมว.ศธ.ดีเดย์ใช้หลักสูตรใหม่ผลิตครูนำร่องปี 60
✎ 30 ก.ย. 2559
"พิษณุ"ย้ำต้องล้างบ้านสกสค.ฟื้นศรัทธา
"พิษณุ"ย้ำต้องล้างบ้านสกสค.ฟื้นศรัทธา
✎ 30 ก.ย. 2559
"ดาว์พงษ์"วาดภาพครูในศตวรรษที่ 21
"ดาว์พงษ์"วาดภาพครูในศตวรรษที่ 21
✎ 30 ก.ย. 2559
กยศ.ปลื้มยอดชำระเงินคืนกองทุนฯพุ่ง 2หมื่นล้าน
กยศ.ปลื้มยอดชำระเงินคืนกองทุนฯพุ่ง 2หมื่นล้าน
✎ 30 ก.ย. 2559
การคัดเลือกและพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่
การคัดเลือกและพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่
✎ 30 ก.ย. 2559
สุรเชษฐ์ ฟันวินัยทุจริต ศธ.230 เรื่อง
สุรเชษฐ์ ฟันวินัยทุจริต ศธ.230 เรื่อง
✎ 29 ก.ย. 2559
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
✎ 29 ก.ย. 2559
"ดาว์พงษ์"แจงเหตุซี10ศธ.ยังไม่เข้าครม.
"ดาว์พงษ์"แจงเหตุซี10ศธ.ยังไม่เข้าครม.
✎ 29 ก.ย. 2559
"บิ๊กหนุ่ย"สั่งสพฐ.ต่อยอดงานสภานักเรียน
"บิ๊กหนุ่ย"สั่งสพฐ.ต่อยอดงานสภานักเรียน
✎ 29 ก.ย. 2559
สพฐ. เตรียมตั้งกก.สอบวินัยปมข้อสอบครูผู้ช่วยอุดรฯ รั่ว
สพฐ. เตรียมตั้งกก.สอบวินัยปมข้อสอบครูผู้ช่วยอุดรฯ รั่ว
✎ 29 ก.ย. 2559
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
✎ 29 ก.ย. 2559
ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 11-12 ก.ย.59 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 11-12 ก.ย.59 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
✎ 28 ก.ย. 2559
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
✎ 28 ก.ย. 2559
ด่วนที่สุด! 26ก.ย.59 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ด่วนที่สุด! 26ก.ย.59 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
✎ 28 ก.ย. 2559
ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (26ก.ย.59)
ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (26ก.ย.59)
✎ 27 ก.ย. 2559
ครม.ตีกลับไม่อนุมัติ 10ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ
ครม.ตีกลับไม่อนุมัติ 10ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ
✎ 27 ก.ย. 2559
คนไทยอ่านมากขึ้นแต่จับหนังสือน้อยลง
คนไทยอ่านมากขึ้นแต่จับหนังสือน้อยลง
✎ 27 ก.ย. 2559
บอร์ด สกศ.ตีกลับแผนการศึกษาชาติระยะ 15 ปี หลังใช้ปฏิบัติจริงไม่ได้
บอร์ด สกศ.ตีกลับแผนการศึกษาชาติระยะ 15 ปี หลังใช้ปฏิบัติจริงไม่ได้
✎ 27 ก.ย. 2559
สรุปข้อสอบครูผช.สพม.20ปี58รั่วจริง เหตุตรงกับสถาบันติว40ข้อ ชงสพฐ.ตั้งกก.สอบวินัย
สรุปข้อสอบครูผช.สพม.20ปี58รั่วจริง เหตุตรงกับสถาบันติว40ข้อ ชงสพฐ.ตั้งกก.สอบวินัย
✎ 27 ก.ย. 2559
"บิ๊กตู่"ใช้ ม.44 ระงับขรก.ปฎิบัติหน้าที่ 72 ราย อปท.มหาสารคามโดนแทบยกจังหวัด
"บิ๊กตู่"ใช้ ม.44 ระงับขรก.ปฎิบัติหน้าที่ 72 ราย อปท.มหาสารคามโดนแทบยกจังหวัด
✎ 27 ก.ย. 2559
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
✎ 27 ก.ย. 2559
ฟื้นช.พ.ค.7!! "บิ๊กหนุ่ย"เตรียมเดินหน้าปล่อยกู้ ช.พ.ค.7 ชี้ช่วยครูที่จำเป็น สกัดแห่กู้เงินนอกระบบ
ฟื้นช.พ.ค.7!! "บิ๊กหนุ่ย"เตรียมเดินหน้าปล่อยกู้ ช.พ.ค.7 ชี้ช่วยครูที่จำเป็น สกัดแห่กู้เงินนอกระบบ
✎ 26 ก.ย. 2559
สพฐ.คลอดปฏิทินรับม.1/ม.4ปี 60 สมัคร27-28มี.ค. จับสลาก7เม.ย. ชงเขตพื้นที่ฯรับสูงสุด50คน/ห้อง
สพฐ.คลอดปฏิทินรับม.1/ม.4ปี 60 สมัคร27-28มี.ค. จับสลาก7เม.ย. ชงเขตพื้นที่ฯรับสูงสุด50คน/ห้อง
✎ 26 ก.ย. 2559
กมธ.การศึกษาชงศธ. 7 แนวทางปฏิรูปศึกษา
กมธ.การศึกษาชงศธ. 7 แนวทางปฏิรูปศึกษา
✎ 26 ก.ย. 2559
"ดาว์พงษ์"ไม่ค้านปล่อยกู้ช.พ.ค.โครงการ7
"ดาว์พงษ์"ไม่ค้านปล่อยกู้ช.พ.ค.โครงการ7
✎ 26 ก.ย. 2559
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.
✎ 26 ก.ย. 2559
ไม่จบปริญญาตรีเป็นครู(อาชีวะ)ได้
ไม่จบปริญญาตรีเป็นครู(อาชีวะ)ได้
✎ 26 ก.ย. 2559
ปิดฉาก"อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่"ถาวร
ปิดฉาก"อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่"ถาวร
✎ 26 ก.ย. 2559
เล็งลดผู้แทนครูในก.ค.ศ.ไม่ใช้เลือกตั้ง
เล็งลดผู้แทนครูในก.ค.ศ.ไม่ใช้เลือกตั้ง
✎ 26 ก.ย. 2559
อาชีวะประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559 แล้ว เตรียมบรรจุล็อตแรกกลางเดือนพ.ย.
อาชีวะประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559 แล้ว เตรียมบรรจุล็อตแรกกลางเดือนพ.ย.
✎ 23 ก.ย. 2559
ประกาศผลครูผู้ช่วยขึ้นบัญชี 1 ปีเร่งบรรจุ ต.ค.นี้
ประกาศผลครูผู้ช่วยขึ้นบัญชี 1 ปีเร่งบรรจุ ต.ค.นี้
✎ 23 ก.ย. 2559
สืบทางลับ ม.แหกกฎรับนักศึกษาเกิน
สืบทางลับ ม.แหกกฎรับนักศึกษาเกิน
✎ 23 ก.ย. 2559
อ่านเพิ่มเติมได้ที่  

kroobannok.com อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง


                        ตราโรงเรียน