ประกันชีวิตAIA

ประกันชีวิตAIA เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังได้ ผลประโยชน์โรคร้ายแรง แผนประกันชีวิตเพิ่มเติมในด้านประกันสุขภาพ สำหรับโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ อาทิ ค่าห้อง ค่าผ่าศัลยกรรม หรือค่าชดเชยรายวัน ความคุ้มครองส่วนเพิ่มจากสัญญาหลัก เช่น สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
 
ปรึกษาประกันภัย :: คุณ โสธร ลาภสมบุญกมล, โทร :: 081-66-7-88-00, อีเมล์ :: ALLRISKSINSURE@LIVE.COM
 

เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานกว่า 70 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีรากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับโดยปราศจากข้อโต้แย้ง

ค่านิยม พนักงาน : พัฒนาความสามารถให้หลากหลาย ให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม
การเอาใจใส่ลูกค้า : เอาใจใส่ต่อลำดับความสำคัญของลูกค้า และทำให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
หลักการปฏิบัติงาน : มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง นำความแข็งแกร่งของเอไอเอสู่การปฏิบัติงาน
ความซื่อสัตย์ : ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เพิ่มพูนชื่อเสียงของเอไอเอ
การให้เกียรติ : ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ประสานงานซึ่งกันและกัน
ความเป็นผู้ริเริ่ม : สร้างโอกาส สรรหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

ความมั่นคงทางการเงิน
เพราะเอไอเอตระหนักดีว่า วัตถุประสงค์หลักของการประกันชีวิต คือ การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ประเทศไทยจึงมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในระบบการพิจารณาประกันภัย การบริหารจัดการและบริหารการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อให้สินทรัพย์ลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ เป็นที่เชื่อมั่นในหมู่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) แก่เอไอเอ ประเทศไทยที่ 'AAA (tha)' แนวโน้มมีเสถียรภาพ (ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553)*

ผู้นำตลาดในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
เอไอเอ ประเทศไทย นับเป็นบริษัทที่ให้บริการประกันชีวิต และการบริการทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาแบบกรมธรรม์ที่หลากหลาย ตอบสนอง ความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์ และวิจัยความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาด และสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมอย่างเป็นระบบ ยิ่งไปกว่านั้น เอไอเอยังมีบทบาทสำคัญในการสร้าง มาตรฐานใหม่ให้กับวงการประกันชีวิตไทย เช่น การขยายออกสู่ตลาดชนบท เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในทุกภูมิภาคถือกรมธรรม์อย่างน้อย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกครัวเรือน รวมถึงการตรวจสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ สามารถวิเคราะห์ความต้องการทางเงินที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอการวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของลูกค้า เพื่อยกระดับ ธุรกิจประกันชีวิตให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 
ปรึกษาประกันภัย :: คุณ โสธร ลาภสมบุญกมล, โทร :: 081-66-7-88-00, อีเมล์ :: ALLRISKSINSURE@LIVE.COM

ตัวแทนฯและพนักงานคุณภาพ
เอไอเอ ประเทศไทยมุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและพนักงานให้มีคุณภาพ มีทักษะความ ชำนาญด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2546 เอไอเอได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกที่อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ นับเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเอไอเอ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการ เรียนการสอนที่ทันสมัยครบวงจร และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เอไอเอได้ เปิดศูนย์ฝึกอบรมที่ จ. ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกในต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมตัวแทนฯ ที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับ หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนฯ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในด้านการประกันชีวิต และการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับว่าตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานอย่างมีระบบ * เรทติ้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)จำกัด

ประกันชีวิตAIA ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตมานานกว่า 70 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัท เอไอเอ โดยให้ความคุ้มครองคนไทยมากกว่า 5 ล้านคนในด้านการประกันชีวิต การวางแผนออมเงินเพื่อวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการประกันชีวิตแบบควบการลงทุน นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในด้านการประกันภัยกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ จำกัด รวมทั้งสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการบริหารจัดการอย่างอิสระ และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วเอเชีย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีรากฐานอยู่ใน 14 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า และบรูไน และเป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุน 26% ในประเทศอินเดีย

กลุ่มบริษัทเอไอเอมีรากฐานในเอเชียมานานกว่า 90 ปี และเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โดยมีเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิตและเป็นผู้นำในตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ โดยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 115,782 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ณ 31 พฤษภาคม 2554)

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอความคุ้มครองชีวิตและการออมเงินแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งการประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ นอกจากนี้แล้ว เอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านเครือข่ายตัวแทนในวงกว้างกว่า 230,000 คนและพนักงานมากกว่า 20,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยให้บริการลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 23 ล้านคน และสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 10 ล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

เอไอเอ เดินหน้าสนับสนุน 29 สโมสรฟุตบอลระดับมืออาชีพจาก 3 ลีกทั่วประเทศ ประจำปี 2555 สอดคล้องกับนโยบายของเอไอเอ ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอ ในการมีส่วนร่วมพัฒนากีฬา ฟุตบอลยอดนิยมของคนไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การสนับสนุนในปี 2555 นี้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นร่วม 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกของแต่ละทีมฟุตบอล กว่า 1,170 กรมธรรม์ และสำหรับแฟนคลับกว่า 32,000 กรมธรรม์

นอกจากนี้ เอไอเอยังสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัลแก่ทีมชนะเลิศของแต่ละลีก คือ ทีมชนะเลิศไทยพรีเมียร์ลีก จำนวน 5 ล้านบาท ทีมรองชนะเลิศไทยพรีเมียร์ลีก จำนวน 3 ล้านบาท ทีมชนะเลิศไทยลีกดิวิชั่น 1 จำนวน 2 ล้านบาท และทีมชนะเลิศไทยลีกดิวิชั่น 2 จำนวน 1 ล้านบาท

เอไอเอหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักฟุตบอลอาชีพจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแรงกระตุ้นให้แฟนกีฬาทั่วประเทศหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
ปรึกษาประกันภัย :: คุณ โสธร ลาภสมบุญกมล, โทร :: 081-66-7-88-00, อีเมล์ :: ALLRISKSINSURE@LIVE.COM