วิดีโอ YouTube
   
นายประจักษ์  กองสุข
ตำแหน่งครู  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน