כוחו של הרגע הזה

אקהרט טול

 רב מכר 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

   פראג הוצאה לאור, ת"ד 523 כרכור 37105

 טלפון: 6373818ך- 04