Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægternes §5.

Præstø Harmonikaforening vil beværte med kaf’ & kage om måske en øl/vand.

Det er forventeligt at der vil være tid til at spille lidt inden vi går hjem.

Indkommet forslag: Vedtægtsændringer!

Bestyrelsens forslag til valg:

· Formand: Steen Hansen

· Sekretær: Henrik Nielsen

· Bestyrelsemedlem: Lola Holm