ภาพปะติด

โพสต์27 ก.ย. 2555 00:04โดยประดิษฐ อินทร์งาม   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2555 00:14 ]
วันที่ 15  กันยายน  2555 มีการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะสร้างสรรค์ภาพปะติดของนักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน  ว่าท่ี รต.วัฒนชัย   ศาลารัตน์    เป็นประทานในงาน  มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  มีการแสดงผลงานท่ีหลากหลาย

Comments