ติดต่อเรา

โทรศัพท์:  สำนักงานคณะ 034-255800
              มหาวิทยาลัย  0-3425-3843-44 ต่อภายใน 24254

มือถือ: 089-9185028 / 089-9185250

โทรสาร.034-255801, 034-250941