2. Events‎ > ‎

ABR (Brasov)


Purpose

Statistics for Advocacy (SFA) is a workshop for library professionals that want to use statistics to study, to document and to promote their libraries. 


The purpose of this course is to presents methods of collecting data and use of statistics in order to create useful tools for library management and to obtain financial support for library activities. The sessions address seven main questions: 
 • Why should we study statistics?
 • Which aspects of library work should we focus on?
 • How can we process data?
 • How can we use electronic data (e-metrics)?
 • How can we collect data?
 • How can we gather data through direct observation?
 • How can we present data? 


This course, which is part of IFLA's BSLA programme,  is organized by the Romanian Library Association and the IFLA Statistics and Evaluation Section. 


It will be co-directed by Associate Professor Tord Høivik (Oslo, Norway) and Professor Angela Repanovici (Brasov, Romania).  

Schedule 

Monday, 24th of June
 • 8.30 – 9.00 Participant registration
 • 9.00 – 9.30 Opening speeches:
  • Prof. dr. Mircea Regneală – președinte ABR
  • Prof. dr. Liliana Rogozea – prorector Universitatea Transilvania
  • Prof. dr. Angela Repanovici – președinte secțiunea Cultura informației, ABR
 • 9.30-10.20 Opening session – Prof. Tord Høivik
 • 10.20-11.20 Why should we study statistics?
 • 11.20-12.00 Coffee break
 • 12.00-13.00 Which aspects of library work should we focus on?
 • 13.00-15.00 Lunch
 • 15.00-16.15 How can we process data?
 • 16.15-17.15 Statistics regarding the usage of electronic resources – dr. Robert Coravu, ROMDIDAC
Tuesday, 25th of June

Background

The training is part of a series of training modules developed by IFLA for competence building in library associations. The main focus is advocacy, or the ability

 • to mobilize people, politicians, parties and governments
 • at all levels in society
 • to support libraries
 • based on their actual contributions to the communities and institutions they serve

The program is called Building Strong Library Associations (BSLA).

The SFA program was developed by the IFLA Statistics and Evaluation Section. Activities related to the program are documented through the project blog: Global statistics for advocacy

Development was coordinated by Tord Høivik, Associate Professor (emeritus) at Oslo and Akershus University College of the Applied Sciences. He remains associated with the College as Senior Consultant at the LATINA Lab, the R&D unit of the College Learning Centre and Library.  

Scop

Statistici pentru Advocacy (SFA) este un atelier de lucru pentru profesionisti de bibliotecă care doresc să utilizeze statistici pentru a studia, pentru a se documenta și pentru a promova bibliotecile lor.

Scopul acestui curs este de a prezenta metodele de colectare a datelor și utilizarea de statistici, în scopul de a crea instrumente utile pentru management de bibliotecă și de a obține sprijin financiar pentru activitățile de bibliotecă. 


Sesiunile adresează sapte întrebări principale:
 • De ce ar trebui să studiem statistici?
 • Asupra caror aspecte ale activității bibliotecii trebuie să ne concentrăm?
 • Cum putem procesa date?
 • Cum putem folosi datele electronice (e-metrici)?
 • Cum putem colecta date?
 • Cum putem aduna date prin observare directă?
 • Cum putem prezenta date?
Acest cursul, care face parte din programul BSLA IFLA, este organizat de Asociația Bibliotecarilor din Romania și IFLA Statistics and Evaluation Section.

Acesta va fi co-dirijat de profesor asociat Tord Høivik (Oslo, Norvegia) și profesorul Angela Repanovici (Brasov, România).


Program

Luni, douăzeci și patru iunie
 • 8.30-9.00 înregistrare Participanti
 • 9.00 - 9.30 Discursuri de deschidere:
  • Prof. dr. Mircea Regneală - președinte ABR
  • Prof. dr. Liliana Rogozea - ​​Prorector Universitatea Transilvania
  • Prof. dr. Angela Repanovici - președinte Secțiunea Cultura Informatiei, ABR
 • 9.30-10.20 Sesiunea de deschidere - Prof. Tord Høivik
 • 10.20 - 11.20 De ce ar trebui să studiem statistici?
 • 11.20 - 12.00 Pauză de cafea
 • 12.00-13.00 Asupra caror aspecte ale muncii de bibliotecă ar trebui să ne concentrăm?
 • 13.00-15.00 Masa de prânz
 • 15.00-16.15 Cum putem procesa date?
 • 16.15-17.15 Statisticile privind utilizarea resurselor electronice - Dr. Robert Coravu, ROMDIDAC
Marți, douăzeci și cinci iunie
 • 9.00 - 9.50 Cum putem colecta date?
 • 9.50-10.45 Observați utilizatorii!
 • 10.45-11.00 Pauză de cafea
 • 11.00-12.10 Cum putem prezenta date?
 • 12.10 - 13.10 Sesiunea / Certificate Final
 • 13.30-14.30 Masa de prânz

Fundal

Instruirea este parte dintr-o serie de module de formare elaborate de către IFLA pentru dezvoltarea competențelor în asociațiile de bibliotecari. Accentul principal este pus pe advocacy, sau capacitatea de
 • a mobiliza oamenii, politicieni, partide și guverne
 • la toate nivelurile în societate
 • pentru a sprijini bibliotecile
 • se bazează pe contribuțiile efective a acestora la comunitățile și instituțiile care le deservesc
Programul este numit  Building Strong Library Associations (BSLA).

Programul SFA a fost dezvoltat de IFLA Statistics and Evaluation Section. Activități legate de program sunt documentate prin intermediul blog-ul proiectului: Global statistics for advocacy.

Lucrarea a fost coordonată de către Tord Høivik, profesor asociat (emerit) de la Colegiul de Stiinte aplicate din cadrul Oslo și Akershus University. El rămâne asociat la Colegiu ca Senior Consultant la Laboratorul LATINA, unitatea de R & D din College Learning Centre and Library.