เรื่อง ประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจเพื่อนำไปแก้ไข โดย นายประโมทย์ ชูแก้ว

 

 

  •  
 

 


 

                     
 
 เรื่อง  ประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจเพื่อนำไปแก้ไข

จัดทำโดย นายประโมทย์  ชูแก้ว

รหัสนักศึกษา 4921301778

เรียนวิชา สาระสนเทพเพื่อการบริหารสาธารณะ

หลักการและเหตุผล

ตำรวจควรอ่านเพื่อนำไปแก้ไขในการปฎิษัติหน้าที่ด้วยจริยธรรมและคุณธรรม นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีการกำหนดหน่วยงานและ เขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1-9 ใหม่ สิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็ คือ การตัดคำว่าอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบล ออกจากชื่อของสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศ   ส่วนการแก้ไขเขตอำนาจความรับผิดชอบนั้นอาจต้องให้เวลาในการประชาสัมพันธ์ อีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองผู้กำกับการที่ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 253 ตำแหน่ง ให้กลับไปใช้ชื่อตำแหน่งสารวัตรใหญ่เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาชี้แจงว่า การแก้ไขเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของเขตสถานีตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานีตำรวจรับผิดชอบพื้นที่รับผิดชอบเหมาะสม เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเหตุและเดินทางไปยังสถานี และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในหลักการเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการไปติดต่อราชการ แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ ประชาชนผู้เสียภาษีจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จริงหรือ นโยบายนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ เพียงแค่การตัดคำว่า อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือตำบล ออกเท่านั้นหรือ ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำถามคาใจที่เกิดขึ้น
    
 
ประชาชนเจ้าของภาษีจะมั่นใจได้อย่างไรว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะไม่ได้ทำไปเพียงเพื่อลดช่องว่างระหว่างสถานีตำรวจด้วยกันเองเท่านั้น ที่สำคัญเพียงแค่การแก้ไขเขตอำนาจความรับผิดชอบของสถานีตำรวจคงไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ หากยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ ทุกวันนี้ถามว่า การทำหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชนดีขึ้นหรือไม่ หากมองในภาพรวมตอบได้ทันทีว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้น จะมีบ้างเพียงบางสถานีตำรวจเท่านั้นที่ได้รับ คำชมจากประชาชน

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการตำรวจมากที่สุดก็คือ การปรับทัศนคติให้ตำรวจทุกคนมีจิตใจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง และเห็นความเดือดร้อนของประชาชนคือความ

สรุปเนื้อหา

ทุกข์ใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกคน ไม่ใช่ฉวยโอกาสหาช่องทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ทั้งจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่เป็นฝ่ายก่อเหตุ เพราะทุกวันนี้หากใครมีเรื่องถึงขั้นต้องขึ้นโรงพัก สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมไว้ก็คือ การเตรียมใจที่จะต้องพบกับความไม่ไว้วางใจที่จะมีให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ นอกจากปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่แล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการตามมาก็คือการดูแลกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจุดนี้จะต้องเริ่มที่ตัวผู้บังคับบัญชาก่อน เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่หากตราบใดที่ผู้บังคับบัญชายังคงใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ ก็ยากที่จะควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตได้

สุภาษิตไทยว่า หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ความหวังในการพลิกฟื้นวงการตำรวจเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตำรวจไทยในอดีตให้กลับคืนมา และเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของประชาชน จึงฝากเอาไว้ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผบ.ตร. ที่มีภาพลักษณ์ เป็นนายตำรวจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง จะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการยกระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรที่ดำรงความยุติธรรมเอาไว้ได้อย่างแท้จริง

 

Comments