รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

ปีการศึกษา 2562