unplugged coding1.pdf

คู่มือการสอน Unplugged Coding ประถมต้น

ITA 2021 Handbook.pdf

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ว.PA-2564.pdf

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


ปฏิทินวิชาการ.pdf

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี

ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี

เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียน 1/ 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี มาตรการป้องกันการ bully.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี

เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกัน Cyberbullying

ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัย.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี

เรื่องมาตรการป้องกันภัยฯ

น้ำท่วมโรงเรียน

26 ก.ย. 64

ทำนาโรงเรียน ครั้งที่ 1

ปีการศึกษา 2564

1 ก.ย. 64

ประชุมผู้ปกครอง 1/2564

28 พ.ค. 64

การเตรียมความพร้อมและการประชุม Video Conference 9 มิ.ย. 64

อบต. บางเคียน รณรงค์และฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท-19 21 มิ.ย. 64

จนท.สาธารณสุข เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนและปรึกษาการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ้วน

23 มิ.ย. 64

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

30 มิ.ย. 64

ประชุมผู้ปกครองรับเงินอาหารกลางวัน

7 .. 64

โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 90 หมู่ 1 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์