ประเทศบรูไน

ประวัติความเป็นมาของบรูไนก่อนการมาถึงของเรือเจลลันที่เป็นตามส่วนใหญ่ในการเก็งกำไรและการตีความของแหล่งที่มาจีนและตำนานท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีเป็นผู้เบิกทางไปยังวันที่สุลต่านบรูไนปัจจุบัน บรรพบุรุษของรัฐหนึ่งที่เป็นไปได้ถูกเรียกว่า Vijayapura ซึ่งอาจอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะบอร์เนียว ในศตวรรษที่ 7 (เพื่อไม่ให้สับสนกับ อินเดียนรัฐที่มีชื่อเดียวกัน ) มันอาจจะเป็นเรื่องของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ศรีวิชัย อาณาจักรที่อยู่ใน เกาะสุมาตรา . บรรพบุรุษของรัฐอื่นที่เป็นไปได้ถูกเรียกว่าปอ - Ni (พินอิน : Boni) โดยศตวรรษที่ 10 PO - ni มีการติดต่อกับครั้งแรก เพลง ราชวงศ์และที่จุดป้อนแม้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเมืองขึ้นกับจีนบางส่วน โดยศตวรรษที่ 14 PO - ni นอกจากนี้ยังลดลงภายใต้อิทธิพลของ ชวา เพรส เอ็มไพร์ หนังสือของ Nagarakertagama , Canto 14, เขียนโดย Prapanca 1365 ที่กล่าวถึงใน Berune เป็นรัฐข้าราชบริพารของ Majahpahit อย่างไรก็ตามนี้อาจได้รับอะไรมากไปกว่าความสัมพันธ์สัญลักษณ์, เป็นหนึ่งในบัญชีของบรรณาการประจำปีของหนี้ที่ค้างชำระในแต่ละปีเพื่อ Majahpahit ถูกขวดหมาก น้ำผลไม้ที่ได้จากถั่วเขียวเล็กของหมากปาล์ม ราชวงศ์หมิงกลับมาสื่อสารกับ PO - ni ใน 1370s และ PO - ni ไม้บรรทัด Ma - na - Jih - Chia - Na เยี่ยมชมหมิงหนานจิงในเมืองหลวง 1408 และเสียชีวิตที่นั่น ใน 1424, การ Hongxi จักรพรรดิ สิ้นสุดวันที่โปรแกรมการเดินเรือของจีนและกับความสัมพันธ์กับ PO - ni

ตำราทางประวัติศาสตร์จากราชวงศ์ซ่งและหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าปอ - Ni ถูกอิทธิพลอย่างมากจาก ชาวฮินดู อารยธรรมส่งเป็นฮินดูโดยวัฒนธรรมในชวาและสุมาตราและไม่ได้โดยตรงจาก อินเดีย ระบบจะใช้ในการเขียนสคริปต์เป็นของชาวฮินดู นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของจีนหนักกับเหรียญจีนสืบมาจากต้นเป็นศตวรรษที่เจ็ดที่ถูกพบในวันปัจจุบันบรูไน
ความสัมพันระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์มาเลเซียบรูไนมี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่าง มาเลเซีย และ บรูไน . บรูไนมีคณะกรรมการในระดับสูงใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมาเลเซียมีคณะกรรมการในระดับสูงใน บันดาร์เสรีเบกาวัน . ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ อาเซียน และ ประเทศเครือจักรภพ . ทั้งสองประเทศร่วมกัน ชายแดนที่ดิน บนเกาะของ เกาะบอร์เนียว .