คำนำ

     การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุคน
ได้รู้ได้สืบค้น  เรื่องประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร  และมีนโยบายอะไร
ที่จะทำให้  ประเทศชาติมีความมั่นคงและเศรษฐกิจ
  หากมีขอตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Comments