ZZP

https://www.zzp-nederland.nl/
http://www.ondernemersplein.nl 
https://www.belastingdienst.nl/


Op 1 April 2017 was de dag van de ZZP-er in Amersfoort.

YouTube-video
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp'er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft in mei dit jaar de VAR vervangen. Door de invoering van de wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. 
 
Sinds de start van de wet DBA is duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en zzp’ers. De handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden er geen boetes en naheffingen opgelegd. Dit geldt niet voor zogenoemde kwaadwillende opdrachtgevers. 

Tijdens de dag van de zzp-er in Amersfoort ontmoette ik Simone Franken van Simone Masseert/ Simone Holistisch Masseuse, die zich als masseuse wil inzetten voor een ander zorgsysteem. Met haar verhaal over hoe ze dit wil aanpakken kreeg ik de inspiratie om weer meer met GODOGOOD te willen gaan doen, .. want wat je geeft krijg je terug. Iuister maar naar haar verhaal.

Wat zijn de verschillende tussen freelancer, zzp'er en eenmanszaak?

De begrippen freelancer, zzp'er en eenmanszaak worden allemaal gebruikt om kleine ondernemers te typeren. Een freelancer is vrijwel altijd een zzp'er, maar een zzp'er is niet altijd een freelancer. De meeste freelancers hebben een eenmanszaak, maar niet allemaal. En lang niet elke eenmanszaak betreft een freelancer.

Freelancer of eenmanszaak?

De meeste freelancers hebben de rechtsvorm eenmanszaak gekozen. Dat wil zeggen dat de freelancer de oprichter en enige eigenaar is van zijn onderneming.

De begrippen 'freelancer' en 'eenmanszaak' zijn echter niet uitwisselbaar:

  • Er zijn freelancers die kiezen voor een andere rechtsvorm, zoals de BVVOF of maatschap.
  • Er zijn eenmanszaken van ondernemers die geen freelancer zijn, bijvoorbeeld omdat de eenmanszaak personeel in dienst heeft of bijvoorbeeld actief is in de detailhandel.

Freelancer of zelfstandig ondernemer?

Sommige freelancers noemen zich liever zelfstandig ondernemer (of: zelfstandige) dan freelancer. Dit heeft te maken met de status of het niveau dat aan deze begrippen wordt verbonden, of met de gewoonten in een branche. Zelfstandig advocaten of accountants noemen zich doorgaans geen freelancer, terwijl er eigenlijk niet zoveel verschil is met zelfstandig vormgevers of softwareontwikkelaars die zich vaak wel freelancer noemen.

Los van de aanduiding die iemand kiest, kunnen de inkomsten van een freelancer door de belastingdienst al dan niet als 'winst uit onderneming' worden gezien. Een freelancer die aan de criteria voldoet, geniet de fiscale voordelen van het ondernemerschap.

Freelancer of zzp'er?

Zzp betekent Zelfstandige Zonder Personeel. Het is een term die oorspronkelijk afkomstig is van de belastingdienst.

Met freelancers worden meestal professionals in de zakelijke dienstverlening bedoeld. Freelancers worden meestal gelijkgesteld aan zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Dat klopt grotendeels: freelancers hebben doorgaans geen personeel in dienst, zijn gespecialiseerd in hun vak, en bieden hun kennis en ervaring in de vorm van diensten aan. Ze werken bovendien meestal alleen en ze investeren niet of weinig in bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen.MEER EXTERNE LINKS :

Comments