links‎ > ‎

WERELDBUUR

                                                                        > nieuwe site
 DOWNLOAD PDF
Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, 
versie januari 2014

1 Het Begint met Taalmateriaal Websites die bruikbaar zijn voor taalcoaches die anderstaligen begeleiden. Vooraf Het Begint met Taal heeft een overzicht gemaakt van alle websites die bruikbaar zijn voor taalcoaches die anderstaligen begeleiden. Een lijst met websites is altijd een momentopname en daarom nooit volledig. De criteria voor deze lijst waren: - De websites zijn gratis toegankelijk; - Ze zijn speciaal gemaakt voor Nt2-leerders of hebben bewezen goed bruikbaar te zijn voor deze doelgroep; - Ze zijn up-to-date en worden regelmatig onderhouden door (semi)professionals. Indeling 

1. Online oefenen: websites waarmee je rechtstreeks op de computer de Nederlandse taal kunt oefenen en sites waarmee je woorden kunt vertalen en leren. 2. Downloaden: websites waar je materiaal kunt downloaden. Je kunt er mee werken op papier als je het materiaal eenmaal hebt geprint. 3. Inburgeraars en Staatsexamen NT2 4. Extra informatie: websites met informatie over o.a. het staatsexamen, Nederlandse geschiedenis, landen van herkomst, naturalisatie, vrijwilligerswerk en Het Begint met Taal . 5. Materiaal (op papier): materiaal dat leuk/handig/zinvol is bij de taalondersteuning. 

Online oefenen 

oefenen.nl/ Op deze website vind je de taalprogramma’s Taalklas en Taalklas+ en Lees en Schrijf! ontwikkeld door ETV. - Niveau: A1- tot A2 +; - Registreren: ja; - Extra: via deze site kom je ook bij programma’s m.b.t. rekenen, computervaardigheden, opvoeding. 

www.nt2taalmenu.nl/ Taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties, leesteksten en woordenschatoefeningen. - Niveau: A2 en B1; - Registreren: nee; - Let op: niet alle oefeningen zijn gratis. Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 2 www.jekanmewat.nl/ 15 modules voor beginners. De oefeningen zijn opgebouwd volgens de audiolexicale aanpak: je ziet eerst een plaatje en hoort het woord of de hele zin en pas daarna doe je verschillende woordenschatoefeningen. - Niveau: beginners A1/A2; - Registreren: nee; - Extra: je kunt het materiaal ook downloaden en printen. 

www.kennisnet.nl/sectoren/mbo/nt2/ Verzamelwebsite met oefenmateriaal, hulpmiddelen en informatie over de samenleving en Nederland. Het bestaat o.a. uit taalspelletjes, luisteroefeningen, spreekoefeningen. - Niveau: A1 en A2 en half gevorderden (op weg naar B1); - Registreren: nee; - 

Extra: ook links naar websites over Nederland, rekenen en computervaardigheden. 

http://nl.ver-taal.com Op deze website staan onder andere woordenschatoefeningen, luisteroefeningen, grammatica, kruiswoordraadsels en taaloefeningen met liedjes. - Niveau: halfgevorderden vanaf A2 en gevorderden B1. 

www.2bdutch.nl Nederlands leren door het bekijken van video's met ondertiteling (keuze uit Nederlands, Engels, Frans. Duits, Spaans, Portugees) om je luistervaardigheden te verbeteren, nieuwe woorden te leren en informatie over Nederland te verkrijgen. - Niveau: A2 en B1. 

www.taalthuis.com/Gratis online taalcursus (taalcursus voor beginners ) met veel plaatjes, oefeningen, informatie over de Nederlandse taal, schrijftips, uitleg over de spelling en een woordenboek. Ook beschikbaar als app. - Niveau: beginners (A1/A2) en halfgevorderden (B1 en B2), hoger opgeleiden; - Registreren: nee; - Let op: de uitleg is in het Engels. 

www.dutchgrammar.com Uitleg over grammatica en veel grammaticaoefeningen. De website bevat ook luisteroefeningen. - A1 tot B2 voor hoger opgeleiden; - Registreren: nee; - Let op: voertaal is Engels. 

www.beetjespellen.nlBeetje Spellen is bedoeld voor leerlingen op het niveau van primair onderwijs (zodra ze leren lezen), mensen met dyslexie, en leerlingen die een andere moedertaal hebben. - Niveau: minimaal A2 niveau; - Let op: niet speciaal voor Nederlands als tweede taal ontwikkeld; Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 3 

www.beterspellen.nl/ Aandacht voor allerlei spellingsproblemen. Elke dag kun je een spellingstest doen. Moeilijker dan beetje spellen (zie boven). - Niveau: gericht op Nederlandssprekenden; - Registreren: ja, voor de test. Woorden opzoeken en vertalen en leren translate.google.nl/ Vertaalservice van Google. Je typt een woord en de vertaling komt meteen in beeld, met geluidsmogelijkheid waardoor je het Nederlandse en vertaalde woord kunt horen. 

www.google.nl/afbeeldingen Je typt een woord in en de plaatjes komen te voorschijn. Handig hulpmiddel om iets uit te leggen. www.mijnwoordenboek.nl Een goede vertaalsite, voorbeelden van het gebruik van de woorden met allerlei extra's. 

www.vertalen.nu Vertaling + uitspraak. 

www.wrts.nl Met deze website kun je zelf een lijst van woorden maken die je wilt leren. Het programma maakt automatisch leuke oefeningen. 

www.woordenlijst.org Op deze website van de Taalunie staat de woordenlijst Nederlandse Taal. Je kunt een bepaalde vorm van het werkwoord intypen en ziet dan waar het vandaan komt ('stond' komt van 'staan'). - Niveau : Nederlandssprekenden. 2. Downloaden: lesmateriaal dat je kunt downloaden en printen 

www.spreektaal.com/ SpreekTaal is materiaal waarmee je anderstaligen kunt ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Spreektaal bestaat uit 15 losse modules met luistermateriaal. Je kunt de boekjes gratis downloaden van de website van Het Begint met Taal, maar ook bestellen in gedrukte vorm (daar zijn dan wel kosten aan verbonden). - Niveau: 0 tot A1+; - Registreren: ja. 

www.melkwegplus.nl Leesmateriaal speciaal gemaakt voor laaggeletterde anderstaligen. Zowel gericht op functioneel als technisch lezen. Elk boekje heeft een thema. Er is een reeks met boekjes op Alfa niveau B en een reeks op Alfaniveau C (=A1) - Niveau: A1 en alfabetiseringsniveau B en C (laaggeletterden); - Registreren: ja. Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 4 

http://juf-hannah.nl Op deze website kun je oefeningen op alle niveaus vinden voor spelling, taal en begrijpend lezen. De werkbladen van de leerspellen bestaan uit o.a. dominospellen met tegenstellingen, kwartetspellen, klokkijken en keukenspullen, kunnen worden geprint. Je kunt ook je eigen ontwerp maken van deze spellen. 

http://www.juf-hannah.nl/leerspelletjes.html - Niveau: A1 en A2; - Let op: de website is gemaakt voor leerkrachten basisonderwijs. Er zijn ook materialen te vinden over zaakvakken zoals topografie, geschiedenis, verkeersborden e.d. 3. Inburgeraars en Staatsexamen NT2 Kijk voor de actuele informatie altijd op de officiële website van de overheid: 

www.inburgeren.nl/inburgeraar/ Officiële oefenexamens en oefenvragen staan op: 


www.inburgeren.eigenstart.nl/ Dit is een verzamelsite van allerhande lesmateriaal rondom inburgering. Zeer veel links geordend volgens de indeling van het oude inburgeringsexamen. Inburgeraars kunnen dit examen doen tot 1 januari 2015. - Niveau: A1/A2 en hoger; - Registreren: nee. 

www.wintaalsoft.nl/knsstart/start.htm Oefeningen die te maken hebben met (het examen) Kennis van de Nederlandse Samenleving. - Niveau: A2 en hoger; - Registreren: nee; - Let op: niet alle oefeningen zijn gratis. 

http://www.wintaalsoft.nl/knsstart/tgn/tgn.htm Oefeningen voor toets gesproken Nederlands (TGN). - Niveau: A1/A2 en hoger; - Registreren: nee; - Let op: niet alle oefeningen zijn gratis. 

http://adappel.nl/lesmateriaal/ Oefeningen voor toets gesproken Nederlands (TGN) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBLtoets). Deze toets die hoort bij inburgering Buitenland (deze toets moeten toekomstige inburgeraars doen voordat ze naar Nederland komen). - Niveau: A1/A2; - Registreren: ja. 

www.exercisesinburgering.nl/inburgering-buitenland De oefeningen die hier gepresenteerd worden zijn bedoeld voor het onderdeel Toets Gesproken Nederlands en voor het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 5 lezen. Ze bestaan uit: zinnen herhalen, tegenstellingen oefenen, eenvoudige vragen beantwoorden en woordrijen oplezen. - Niveau: A2; - Registreren: nee.

www.beginmetinburgeren.nl Informatie over pré-inburgering, hoe kun je je voorbereiden en andere nuttige informatie. - Niveau A1/A2; - Registreren: nee. 

www.naarnederland.nl Deze website is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland. Hier kun je ook de methode Naar Nederland bestellen. - Niveau: A1/A2; - Registreren: nee. 

Staatsexamen NT2 

www.cve.nl/item/staatsexamens_nederlands_als Website met alle informatie over de NT2-staatsexamens. www.cve.nl/item/voorbeeldexamens Op dit gedeelte van de website staan alle oefenexamens van het Staatsexamen NT2 zowel voor programma I (niveau B1) als programma II (niveau B2). - Niveau: B1 en B2. 4.

 Extra informatie 
www.entoen.nu/De geschiedeniscanon van Nederland. 

www.isgeschiedenis.nl/historische-uitdrukkingen/Waar komen de spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse taal vandaan? Er zijn veel voorbeelden van uitdrukkingen met een historische achtergrond. In de rubriek ‘Historische uitdrukkingen’ wordt een aantal van deze uitdrukkingen op een rij gezet en de historische achtergrond geschetst. 

www.onzetaal.nl Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Naast een eigen tijdschrift heeft het Genootschap een eigen Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlands taal beantwoordt en elektronische nieuwsbrieven, boeken en een website voorlichting over het Nederlands verstrekt. 

www.erknederlands.org Voor wie meer wil weten over de taalniveaus die worden gebruikt in het NT2- onderwijs. Je maakt kennis met het (ERK). Aan de hand van schrijf- en spreekproducten van tweede taalleerders krijgt u een duidelijk beeld van de Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 6 Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)- niveaus. 

www.ind.nl Website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierop vind je algemene informatie over de verstrekking van een visum en andere verblijfsvergunningen. 

www.steffie.nl Website gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Op een eenvoudige manier (met een animatie en ondersteund door mondelinge uitleg) worden zaken uitgelegd zoals het gebruik van internet. 

www.idw.nl/ Dit is de website van Internationale Diplomawaardering (IDW), het samenwerkingsverband van SBB en Nuffic voor de uitvoering van Internationale Diplomawaardering voor Nederland. Hier vindt u alle informatie over het vergelijken van een buitenlandse diploma met het Nederlandse onderwijssysteem. 


www.ezelsbrug.nl Op deze website zijn meer dan 1000 ezelsbruggetjes verzameld, de meeste zijn ingestuurd door de bezoekers. Gemaakt voor Nederlandssprekenden. 

http://www.dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.php Op deze website kun je oefeningen vinden om te leren klokkijken. 

http://www.dadsproject.com/provincierace/provincierace.php Op deze website kun je de topografie van Nederland oefenen. Gemaakt voor Nederlandssprekenden, maar ook goed bruikbaar voor anderstaligen. Verzamelwebsites Heb je niet gevonden wat je zoekt? Op onderstaande websites zijn nog veel meer websites verzameld. Maar wees voorzichtig: zorg er vooral voor dat je door de bomen het bos nog ziet… - 


http://www.openleercentrum.com/: verzameling van websites die gaan over leren in het algemeen (computercursussen, rijbewijs, taalles, rekenen). - 

www.digischool.nl : website waarop docenten Nederlands van middelbare scholen lesmateriaal uitwisselen. Neem eens een kijkje in het ‘vaklokaal Nederlands’. - 

www.gratisnederlandsleren.nl : verzamelsite voor andere websites die je kunt gebruiken bij het gratis Nederlands leren. 5. Materialen (op papier) Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, M. Verburg & R. Stumpel Dit is het eerste woordenboek speciaal voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Hierin zijn de meest voorkomende woorden uit het Nederlands op eenvoudige wijze verklaard. 

ISBN 9789066488564  Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 7 
Van Dale Aanwijswoordenboek (ook als e-book), 
Van Dale Het Van Dale Aanwijswoordenboek is een full colour-boekje in paspoortformaat zonder woorden. 
Het bevat 500 duidelijke pictogrammen met een indeling in zeven 'reisthema's’: reizen, overnachten, eten en drinken, shoppen, outdoor, noodgevallen en de wereld. Je kunt het gebruiken om dingen aan te wijzen of te laten aanwijzen in het boekje. 

ISBN 9066480475 Van Dale Grammatica Nederlands (NT2) (ook als e-book), Robertha Huitema Als je een vreemde taal leert of gebruikt heb je woordenboeken nodig, maar moet je ook snel informatie kunnen vinden over de grammatica. De onderwerpen worden behandeld op verschillende taalniveaus, zodat je de grammatica kunt bestuderen op het niveau dat bij je past. 

ISBN: 9789460770081 Van Dale Groot beeldwoordenboek, Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault & Ariane Archambault 8.000 Afbeeldingen met onderschrift in vijf talen, ook te verkrijgen in Turks en Arabisch.

ISBN: 9460770673 Leerwoordenboek Nederlands (Coutinho), M. Gathier & D. De Kruyf Een basiswoordenboek Nederlands als tweede taal voor beginnende cursisten Nederlands. Het behandelt ruim 2.700 woorden. Dit zijn grotendeels hoogfrequente woorden, afkomstig uit de gangbare NT2-basismethoden. Daarnaast zijn woorden opgenomen die niet in methodes staan, maar wel van belang zijn voor de cursisten, bijvoorbeeld 'inburgeren', 'nieuwkomer', 'website' en 'subsidie'. 

ISBN: 9062834442 Beeldwoordenboek van Noordhoff Uitgevers, D.Faber, T. Roorda, B. Venema. Illustreert 5.000 woorden en begrippen. Waarnemen, herkennen en benoemen van beelden en woorden. Het grote Puzzel- en doeboek voor anderstaligen De puzzels en spelletjes in dit boek zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad. Niveau: A2 tot B1.

ISBN 978 90 01 80454 1 De Start!-krant (A2 – op weg naar B1) In deze maandelijkse krant wordt het belangrijkste, actuele nieuws aangeboden in gemakkelijke taal. Daarnaast komen steeds onderwerpen aan bod die lezers verder wegwijs maken in Nederland, wat de krant tevens geschikt maakt voor inburgeraars. De maandelijkse papieren Start!-krant is een goed middel om begrijpend lezen te oefenen. 

Bestellen via: 

http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/docentenpagina/6 Links naar een overzicht van titels uitgegeven door eenvoudig communiceren. Boeken voor volwassenen in eenvoudige taal, op meerdere niveaus. 

http://www.nbdbiblion.nl/mediaproducten/eigen-uitgaven/makkelijk-lezen/youngadults-en-volwassenen/leeskaravaan Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 8 Voor volwassenen die moeite hebben met lezen of die Nederlands aan het leren zijn, verschijnen boeken in de reeks Leeskaravaan. 
Deze serie biedt titels in verschillende genres, geschreven in eenvoudige taal. Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert, JanJaap de Vries, Helga van Loo Met muziek kun je op een aangename manier iets van de taal leren. Een heleboel woorden, structuren, uitdrukkingen en intonatiepatronen worden met behulp van liedjes makkelijk,bijna onmerkbaar in het gehoor en het taalgebruik van een taalleerder ingeslepen. De liedjes gaan over onderwerpen die de taalleerder aanspreken.

ISBN: 908506015X De omgevallen boekenkast, Bloemlezing NT2 door Linda Verstraten (B1 of hoger) De bloemlezing bevat 22 korte verhalen, gedichten en fragmenten van verschillende auteurs, Met welke schrijvers kunnen anderstaligen het beste beginnen? Dit boek biedt anderstaligen een helpende hand bij het maken van een keuze uit de moderne Nederlandse literatuur. 

ISBN: 9789085060284 Zelfstudiemateriaal Zelf starten met Nederlands, A.Bakker Zelf starten met Nederlands is bedoeld voor arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië en hun ondersteuners. Het is een zelfstudiepakket waarmee iemand zelfstandig aan de slag kan.

ISBN: 946105808X Naar Nederland Naar Nederland is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Hierin zit alles wat iemand nodig heeft om zich voor te bereiden op: de Toets Gesproken Nederlands (TGN), de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) en de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS). 

ISBN: 9461053738 Nederlands in beeld (Boom), Bondi Sciarone (0-A1) Nederlands in beeld vult het gat tussen een alfabetiseringsmethode en een reguliere NT2-methode voor laagopgeleiden. In deze methode wordt de woordenschat opgebouwd met behulp van beelden in kleur. Voor anderstaligen met alleen basisschool/ net gealfabetiseerde anderstaligen. 

ISBN: 9058600688 De spijker op de kop B. de Boer, B. Lijmbach Dit boek is geschreven voor anderstaligen die Nederlandse uitdrukkingen willen leren begrijpen én gebruiken. Het boek biedt ruim honderd uitdrukkingen die veel voorkomen in de media en in het dagelijks taalgebruik. Deze uitdrukkingen worden met context en verschillende oefeningen gepresenteerd. Geschikt voor anderstaligen die goed Nederlands spreken, maar hun taalgebruik te vlak vinden. 

ISBN: 9085067219 
www.nederlandsalstweedetaal.nl/ Speciale webshop voor NT2taalmethodes meteen overzicht van alle methodes die te koop zijn. Het Begint met Taal landelijke ondersteuner voor informele taalbegeleiding, versie januari 2014 9 

www.steunpuntve.nl/?p=1062#more-1062 Link naar materialenoverzicht voor NT2 leerders opgesteld door het Steunpunt Volwasseneducatie. Achtergrondliteratuur Didactische werkvormen voor het talenonderwijs, Dieuwke de Coole, Anja Valk De auteurs bieden ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de taalcoach/taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gerubriceerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de groeperingvorm aanduiden. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. 

ISBN: 9789046901984 Uitspraaktrainer in de les, C. van Veen Oefenmateriaal voor zowel beginners als gevorderden, van laag- tot hoogopgeleid. Het boek bevat kant-en-klare werkbladen en geluidsmateriaal. Behalve de oefeningen biedt het boek de begeleider inzicht in het belang van uitspraaktraining, helpt het bij de analyse van uitspraakproblemen en geeft het achtergrondinformatie over de uitspraak van het Nederlands. 

ISBN: 9789085067436 Verstaanbaar spreken, Karolien Thio, Margreet Verboog Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal. Een praktisch boek waarmee de begeleider meteen aan de slag kan. Het bestaat uit twee delen: theorie en oefeningen. Bij iedere oefening hebben de auteurs aangegeven op welk niveau de oefening het best kan worden gedaan. 

ISBN: 9062838979 Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs, Bart Bossers, Folkert Kuiken, e.a. Dit handboek is ontwikkeld door universitaire experts in samenwerking met specialisten van opleidingen en uit de praktijk. Aan de hand van voorbeelden behandelen de auteurs taalverwerving en taalonderwijs, maar ook actuele thema's als inburgering, alfabetisering en toetsing. 

ISBN: 9789046902035 Leren spreken, Margreet Verboog Een didactische handleiding voor NT2-docenten. Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor mensen die willen participeren in de maatschappij. Het boek geeft de aanzet voor een systematische organisatie van spreeklessen. Bij de oefeningen en taken wordt aangegeven voor welk doel ze geschikt zijn. Zo kan iedere begeleider een werkvorm kiezen die bij de cursisten past. 

ISBN: 9062831486 Taal leren op maat. Effectief lesgeven aan NT2-cursisten, Margreet Verboog, Damayanti Gunawan NT2-docenten leren hoe ze gedifferentieerd les kunnen geven, gericht op de leervragen van individuele cursisten en op de opdrachten in het inburgeringsexamen. De functionaliteit is hierbij het uitgangspunt: taal wordt als middel gezien en niet als doel. 

ISBN: 904690038X Deze lijst is samengesteld door Merel Borgesius, Onderlinge Taal in opdracht van HetBegint met Taal. http://www.hetbegintmettaal.nl/

/ F I S T Y N   GABELER GODOGOOD
Comments