ABC‎ > ‎

voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen met `praat`   https://www.youtube.com/channel/UCfT5KjgpiJiGofTUuG205ZA/videos?
 1. NL: Praat jij wel 's tegen kikkers, midden in de nacht? EN: You ever talk to bullfrogs in the middle of the night?
 2. NL: Praat met me. EN: All right. Now talk to me.
 3. NL: die praat over de neussonde van de afzuigmachine. Graag uw applaus. EN: ..to talk about the nasogastric tube and suction machine.
 4. NL: Marvin praat alleen maar over surfen EN: Marvin is constantly talking about surfing
 5. NL: Ga zitten. - Praat met hem. EN: -Sit down. -You better talk to him.
 6. NL: Oké, ik zal koken. - Nee. Ik kook, jij praatEN: - Great. I'll cook. - No, I'll cook. You talk.
 7. NL: Waarom praat je met die ouwe? EN: Why you talk to the old dude?
 8. NL: lk praat niet meer met Jay. EN: Jay and l don't speak anymore.
 9. NL: vlieger die voortdurend over zichzelf praat (ook 'hot rock' genoemd) EN: hot shot Charlie (slang)
 10. NL: Praat met klanten om de reisbestemming, manier van vervoer, reisdata, financiële mogelijkheden en gewenste accommodatie te bepalen. EN: Converse with customers to determine destination, mode of transportation, travel dates, financial considerations, and accommodation required.
 11. NL: Praat niet in de leesruimte. EN: Don't talk in the reading room.
 12. NL: Je praat teveel. EN: You talk too much.
 13. NL: Ze praatte de hele tijd. EN: She was talking all the time.
 14. NL: Je praat alsof je de baas bent. EN: You talk as if you were the boss.
 15. NL: Praat niet zo snel, alstublieft. EN: Please don't speak so fast.
 16. NL: Tom kreeg zijn auto niet aan de praatEN: Tom couldn't get his car started.
 17. NL: Hoe komt het dat je niet tegen me praatEN: How come you don't talk to me?
 18. NL: Niemand praat met me. EN: Nobody speaks to me.
 19. NL: Praat niet zo tegen hem. EN: Don't speak to him like that.
 20. NL: 'n Man die nooit praatte, deed ineens niet anders. EN: A man who never talked...
 21. NL: Ik praat met mijn... Dat is maar de chauffeur. EN: l'm talking to my-- No, no, that's just the driver, baby.
 22. NL: Niet opschrijven, juffrouw Willer. Ik praatte gewoon tegen mezelf. EN: Don't take that down, Miss Willer, I was just talking to myself.
 23. NL: iedereen praat over je, je bent het mirakel van het jaar EN: You are all we talk about, the wonder of the year
 24. NL: Praat jij wel 's.... EN: Do you ever....
 25. NL: Praat met me. EN: Talk to me.
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: ik wil u niet langer aan de praat houden EN: I won't detain you
NL: Iemand aan de praat krijgen EN: get a person to t
NL: aan de praat raken met EN: drop into t. with
NL: veel praats hebben EN: talk big
NL: je krijgt te veel praatEN: you are getting too big for your boots
NL: hij heeft praats genoeg voor tien EN: he is a gas-bag 


/ F I S T Y N   GABELER GODOGOOD

Comments