ABC

GA NAAR DE ITEMS            mobile version   / GA NAAR DE VERNIEUWDE SITE          

  1. Gewenste Veranderingen
  2. Duurzame mogelijkheden
  3. Gezamelijk iets ontwikkelen en opzetten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfabet                

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_alfabet

Het alfabet dat gebruikt wordt voor de officiële Nederlandse spelling is afgeleid van het Latijnse alfabet. Officieel heeft het 26letters:

in kapitalen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
in kleine letters: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

In de Nederlandse taal wordt ook gebruikgemaakt van klinkers met trema's of accenten en, in het geval van leenwoorden en buitenlandse eigennamen, van letters met nog andere diakritische tekens. Deze worden niet als aparte letters maar als vormvarianten van de gewone 26 letters van het alfabet beschouwd. Een c met een cedille bijvoorbeeld staat in een alfabetische lijst bij de c.

Over de status van de ij:

  • In de Nederlandse taal wordt de ij soms als één letter beschouwd en vormt hij dan de 25e letter van het Nederlandse alfabet.
  • Soms, bijvoorbeeld in het Nederlands telefoonalfabet, wordt de ij ook aan het alfabet toegevoegd als een 25e letter, vóór de y, waardoor de z de 27e letter wordt:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Y Z

Een alfabet of – in het bijzonder met betrekking tot het Latijnse alfabet – abc(meervoud: alfabetten of abc's) is een verzameling symbolen om equivalenten van klanken in de gesproken taal schriftelijk weer te geven. In deze zin betekent alfabet nagenoeg hetzelfde als schrift (alfabetisch schrift).

Een alfabet is bovendien de gestandaardiseerde volgorde waarin de tekens geordend zijn. Het is een hulpmiddel bij het systematisch ordenen van met nameliteratuur en wetenschappelijke informatie. Het principe van alfabetisering maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een boek in de bibliotheek op naam van de schrijver snel terug te vinden, of om een woord met de bijbehorende definitie snel op te zoeken in een woordenboek. De exacte reden van de volgorde van het alfabet is onbekend.

Het Latijnse alfabet, zoals gebruikt voor het Nederlands, kent 26 letters, waarvan er zes worden gebruikt voor klinkers (vocaal; a, e, i, o, u en y) en 21 voor medeklinkers (de y wordt zowel als klinker als medeklinker gebruikt).


/ F I S T Y N / GABELER GODOGOOD