folders

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater


Download U de volgende bestanden. 
Ik ga er van uit dat U van de inhoud van deze folders kennis hebt genomen en er mee instemt.
 

  • Tarieven en betalingsvoorwaarden.
    Dit gaat over de betalingsafwikkeling, welke rekeningen U krijgt en zorgverzekeraars.  

  • Klachtenregeling. In deze folder staat wat U van Uw psychiater kunt verwachten, wat U kunt doen bij een klacht en wat U kunt doen als U er samen niet uitkomt. En over de klachtencommissie.

  • Privacybepalingen. In deze folder gaat het over privacy- en gegevensbescherming; beveiliging van Uw gegevens; bewaartermijn; recht op inzage en afschrift; recht op aanvulling en correctie; recht op verwijdering en vernietiging. 

  • Folder SVP van het samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigd psychiaters Zaanstreek/Waterland, waar ik deel van uitmaak. In deze folder staan genoemd de voor- en nadelen van een vrijgevestigde psychiater; behandeling; betaling; privacy; bereikbaarheid en over onvrede over de behandeling.. 


terug