_

Wie worden er verwacht ?

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater


Een consult duurt 30 minuten. Bij het eerste consult bepaalt U zelf wie er mee komt, U alleen als ouders of U samen met Uw kind. Als Uw kind er direkt bij is, verloopt dat gesprek uiteraard anders dan als U als ouders eerst komt. In het eerste geval maak ik met Uw kind kennis, ik laat hem/haar iets over zichzelf vertellen; ik ga dan niet uitgebreid over de problemen praten zoals U die ervaart. Als U als ouders zonder Uw kind komt, kunt U vrijuit over Uw zorgen spreken.

De daarop volgende ca. 4 consulten vinden met U als ouders plaats zonder Uw kind. Als U dat wenst, kunt U dubbele consulten afspreken van 60 minuten in plaats van enkele, hetgeen U mogelijk scheelt in wachttijd of reistijd. Indien U dit laatste doet, wilt U dit dan tevoren aan mij melden in verband met mijn planning? Na deze gesprekken vinden ca. 3 consulten met Uw kind plaats zonder dat U er bij bent. Bij de eerste van deze 3 consulten is het prettig als een van U als ouders er de eerste minuten bij is, zodat Uw kind ziet dat ik geen onbekende voor U ben. Lees verder bij de voorbereiding van Uw kind op het onderzoek.


terug