Wat neemt U mee?

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater


De eerste keer dat U komt neemt U mee:

 • een verwijsbriefje van Uw huisarts aan mij gericht (met mijn naam of functie), reden van verwijzing, voorzien van polisnummer en naam zorgverzekering. De vermelding "kinderpsychotherapeut", of  "psychologie" op het verwijsbriefje voldoet dus niet;
   
 • een foto van Uw kind. Wilt U een foto van Uw zoon/dochter voor mij meenemen, zodat hij/zij meer voor mij gaat leven in de gesprekken met U, voordat ik Uw zoon/dochter heb gezien?
   
 • de door U ingevulde vragenlijst ontwikkelingsgeschiedenis. Deze vindt u op de pagina vragenlijsten;
   
 • de zinnenaanvullijst van Uw kind;
   
 • gegevens van eerder onderzoek van Uw kind als hij/zij eerder getest is (als U die gegevens mij niet al eerder per post of e-mail heeft toegestuurd). Als U niet beschikt over de uitslagen van eerder verricht onderzoek, zal ik u vragen mij Uw schriftelijke toestemming te geven om die stukken op te kunnen vragen. U kunt daartoe deze machtiging alvast tevoren invullen, ondertekenen en daarna meenemen. Als Uw zoon/dochter tussen de 12-18 jaar oud is, moet hij/zij zelf mede ondertekenen. Op deze machtiging gelieve U tevens vermelden naar welke instantie (waar Uw kind is onderzocht) de machtiging verzonden gaat worden (naam contactpersoon/ hulpverlener/arts, functie, naam en adres instelling, evt. tel., faxnummer, e-mailadres). In sommige gevallen, als één van u als ouders in behandeling is bij een psychiater, kan ik u vragen of ik contact met de betreffende psychiater mag opnemen als dat in het belang is van de behandeling van uw kind. Ten behoeve daarvan tekent u dan deze machtiging.
   
 • Als U wenst dat Uw kind "op ADHD" onderzocht wordt, wilt U dan alvast beide Pelham lijsten downloaden, deze laten invullen door de leerkracht en door Uzelf. 
  U vindt deze Pelham-lijsten op de pagina ADHD-onderzoek.
   

 

terug

 
 
ĉ
K.A. Keizer,
17 jan. 2013 11:28
ĉ
K.A. Keizer,
18 dec. 2010 08:58