_

inhoud van de gesprekken


Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater


Inhoud van de gesprekken 

 • Een kinderpsychiater heeft de taal tot zijn beschikking, gebruikt zijn oren en ogen (en zijn gevoel en ervaring) om er achter te komen wat er met een kind aan de hand is. 
  Ik voer eerst een aantal gesprekken met U als ouders over de levensloop van Uw kind waar Uw kind zelf niet bij aanwezig is. Dat doe ik via de antwoorden die u op een vragenlijst heeft ingevuld. Ik win verder met uw instemming inlichtingen in van de school en tenslotte praat ik met Uw kind. Al deze gegevens combineer ik zodat ik een goed beeld van Uw kind krijg. 
   
 • Na deze inleidende fase van gesprekken met ouders ga ik met Uw kind praten. Ik let daarbij op de zorgen of klachten die U of de school heeft geuit, en ga na in hoeverre Uw zoon of dochter zich ontwikkelt overeenkomstig zijn of haar leeftijd. Daarnaast kijk ik of er sprake is van een kinderpsychiatrische aandoening, zoals bijv. ADHD. Ik praat een drietal keren met Uw kind, waarin ik met hem of haar - afhankelijk van de leeftijd - praat, of speel of teken als het praten te moeizaam verloopt. 

 • Soms neem ik van een kind een video op om stagiaires iets te laten zien over de manier waarop je met kinderen kunt praten (onderwijsdoeleinde), mits U daarmee accoord gaat. Privacy is gewaarborgd hierbij, de film wordt uiteraard niet op internet gezet.
   
 • Ik zal Uw kind niet testen. Dat doen psychologen. Psychologen kunnen een kind testen om een indruk van de intelligentie te verkrijgen. 
   
 • De vragenlijst ontwikkelingsgeschiedenis vindt u op de pagina vragenlijsten. Deze lijst gaat over de levensloop van Uw kind tot nu toe. Wilt u die voor mij invullen? Het is handig om deze lijst tevoren in te vullen en mij terug te e-mailen of toe te zenden (contact) zodat ik er al een blik op kan werpen. 
   
 • het eigenlijke onderzoek van Uw kind, dat zijn een drietal gesprekken met hem/haar, waarin ik met Uw kind - afhankelijk van de leeftijd - praat of juist meer speel of teken;
   
 • één of enkele adviesgesprekken met U als ouders over de uitslag van het kinderpsychiatrisch onderzoek, waarbij uiteraard besproken wordt wat er aan het probleem gedaan kan worden. Houd U er bij de planning van afspraken rekening mee, dat er na het adviesgesprek vaak ook nog meerdere gesprekken kunnen volgen? U kunt immers een aantal afspraken vooruit boeken.
 
                                                                    terug