school
Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 

Artikelen over school, onderwijs
en... uit huis gaan.

 • In dit forse artikel worden enkele kinderpsychiatrische stoornissen behandeld - waaronder contactproblemen, ADHD, psychosen -  zoals deze zich manifesteren op school. Een gewenste benadering van de leerkrachten wordt besproken. 

 • Pesten is helaas een belangrijk thema op sommige scholen.
  Lees hier over pestprotocollen die scholen hebben opgesteld: protocol_m, protocol_t, protocol_c,
  protocol_s
   en pesten via internet. Er is een website over de anti-pest methode no-blame. Verder enkele links over werkstukken die leerlingen over pesten geschreven hebben: a en b . Door het NKO wordt de pestkrant uitgegeven.
   
 • In "een vriendelijke school" worden methodes besproken voor onderwijzers om kinderen met contactstoornissen te helpen.

 • Enkele websites over schoolzaken zijn kennisnet, gewoonanders en passendonderwijs. En verder de website van de onderwijsconsulenten voor bemiddeling bij onenigheden met de schoolleiding van Uw kind. 
   
 • Om voor extra (financiële) steun voor de begeleiding van Uw kind op school in aanmerking te komen, is het artikel over cluster-IV, rugzak (leerlinggebonden financieringmisschien behulpzaam; het is een vorm van toegevoegde individuele financiering waarbij U samen met de school het beheer over de subsidie voor Uw kind heeft. Andere mogelijkheden zijn het persoonsgebonden budget (pgb).

 • Goede informatie voor jongeren die bezig zijn te zijner tijd zelfstandig te gaan wonen.


terug
 
 
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:35
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:20
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:16
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:14
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:25
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:27
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:21
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:21
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 13:14