_

depressie: tips

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 


Wat kun je er zelf aan doen?
 
(onderstaande tekst downloaden) Je bent vaak niet gemotiveerd om zelf iets te doen. Je bent geneigd om je terug te trekken. Door aan deze neigingen toe te geven raak je vaak verder in de put.

  • een vast dagritme aanhouden met vaste tijden 
  • aan sport doen of een andere lichamelijke bezigheid. Flink bewegen helpt somberheid te overwinnen.
  • de dag vullen met iets nuttigs zoals werk of vrijwilligerswerk
     

Wat kunnen ouders doen? 
Wanneer U merkt dat Uw kind een aantal symptomen begint te vertonen die op een depressie kunnen wijzen (sombere of prikkelbare stemming, verlies van plezier of interesse in bezigheden, slaapproblemen), bezoek dan Uw huisarts. Die kan nagaan of het inderdaad om een depressie gaat en kan eventueel naar een kinderpsychiater verwijzen. De kenmerken die U bij Uw kind opmerkt, kunnen immers ook met andere problemen te maken hebben. Bijvoorbeeld met angsten of met een gedragsstoornis, een gewoon opvoedingsprobleem of met een voorbijgaande leeftijdsgebonden probleem.

Het is zeker aan te raden zo snel mogelijk hulp in te roepen als Uw kind geregeld praat over de dood of doodgaan. Op dit ogenblik is zelfmoord de tweede doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 - 25 jaar. Zo'n 20% à 30% van de jongeren denkt aan zelfmoord of heeft er aan gedacht en 8% zegt al eens een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar ondernemen twee keer zo vaak zelfmoordpogingen als volwassenen. 


terug 

 
 
ċ
Depressiebewegen.doc
(18k)
K.A. Keizer,
26 nov. 2009 08:54
ĉ
K.A. Keizer,
14 jul. 2009 12:25