praatdokter_

autisme, wat is eraan te doen


Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater  
Wat kunnen ouders doen?

Als kinderen jong zijn, kan het zinvol zijn de ontwikkeling extra en intensief te stimuleren. Stimulering op deelgebieden zoals contact maken met andere mensen, taal/spraak en motoriek. Bijvoorbeeld met logopedie of fysiotherapie. Sociale vaardigheidstraining helpt helaas beperkt. Het is belangrijk dat u en anderen in de omgeving van uw kind rekening houden met de sociale handicap, de omgeving dient voor het kind aangepast te worden. Daarvoor is het nodig dat u zich zo goed mogelijk informeert over autisme/PDD-NOS. Via ouderverenigingen is veel nuttig materiaal te krijgen. 

Kinderen met autisme/PDDNOS worden gemakkelijk overspoeld door alle prikkels die de hele dag op hen afkomen. Vooral sociale situaties worden verwarrend en is misverstand is snel gecreeërd. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk hen te helpen met het meer overzichtelijk maken van deze continue informatiestroom. Dit kan door: 

  • het aantal prikkels te verminderen; 
  • structuur aan te brengen, bijvoorbeeld door van tevoren kleren klaar te leggen; 
  • regelmaat aan te houden: vaste tijden voor vaste activiteiten; 
  • ingewikkelde taken te verdelen in kleinere, overzichtelijke taken; 
  • duidelijk te zijn, voorspelbaar te zijn, consequent te zijn en regels vaak te herhalen. 

Werk
Hier vindt u 
een folder met handreikingen voor het vinden van werk, solliciteren, curriculum vitae etc. Kijk ook op 

eigenboontjes.nl/werk_vinden.


Verder kunt u nagaan in hoeverre de executieve functies van uw kind voldoende ontwikkeld zijn. Wat zijn executieve functies?

 

terug 

 
 
Ċ
K.A. Keizer,
31 aug. 2010 07:11