_

autisme, wat is dat?


Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 


De groep van contactstoornissen, of met een ander woord, de groep van de "pervasieve stoornissen", bestaat uit

  • Syndroom van Asperger, 
  • Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven, 
  • Autisme Spectrum Stoornis
  • Hoogfunctionerend Autisme. 

    Deze termen worden vaak afgekort, resp. AS, PDD-NOS, ASS, HFA. Wat mij betreft gaan HFA en Asperger over dezelfde kinderen. Verder lezen...

Het meest opvallend bij autisme is de stoornis in het contact met andere mensen. Een mildere vorm van problemen ondervinden in het contact staat bekend onder de Engelse afkorting: PDD-NOS. Dit betekent: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. In het Nederlands betekent dit: een niet-typische ontwikkelingsstoornis die de meeste levensgebieden (school, gezin, vrienden, vrije tijd) beinvloedt. Bij PDD-NOS doen zich dezelfde problemen voor als die bij autisme, alleen in mindere mate. De classificatie PDD-NOS wordt in Nederland frequent vastgesteld.

Waar heb je last van? 
Je houdt je vaak afzijdig. Of je zoekt juist te veel contact, maar het blijft eenrichtingsverkeer. Daarnaast is er sprake van een stoornis in je communicatie en/of je taalgebruik. Je spreekt niet of nauwelijks. Of je praat wel, maar op een eigenaardige manier. Bijvoorbeeld met een typisch stemgeluid, bijzondere woordkeus of veel herhalingen. Als je autisme of PDD-NOS hebt, word je slechts geboeid door een of twee voorwerpen, activiteiten of gedachten. Je blijft hieraan kleven en je vervalt in herhaling. 

Hoe vaak komt het voor? 
Autisme komt voor bij 2 tot 5 personen per 10.000. PDD-NOS bij ongeveer 2 per 1000. 

Hoe wordt autisme of PDDNOS vastgesteld?
Het stellen van de diagnose autisme of PDD-NOS is specialistenwerk. Ik heb vele jaren ervaring ermee opgedaan in het diagnosticeren ervan en het voeren van adviesgesprekken met ouders, binnen het kader van het destijds nog bestaande "autisme-team" van wat nu GGZ "Lucertis" in Zaandam heet. U kunt zelf een
vragenlijst autisme invullen als u dat wilt, waarin u bepaalde kenmerken die bij kinderen met autisme vaak voorkomen, bij uw eigen kind kunt turven. Als u meent dat uw kind lijdt aan het syndroom van Asperger, is hier een Asperger vragenlijst. Het is niet bedoeling dat met die lijstjes een diagnose wordt gesteld, het kan wel een aanknopingspunt bieden om met mij tijdens een consult te bespreken. Verder hebben nogal wat mensen  een hekel aan vragenlijstjes - vult u het dan niet in. Via een gewoon gesprek met mij kan ook veel helderheid verschaft worden.

Wat lijkt er wel op maar is het niet? 
Verlegen kinderen of voorzichtige kinderen "hebben" nog geen autisme of PDD-NOS (zie ook ziekte of probleem?). Als je geremd bent of de neiging hebt graag op jezelf te zijn, maar je hebt er in het dagelijks leven geen grote problemen mee, dan heb je geen autisme noch PDD-NOS. Kinderen die erg verwaarloosd zijn, lijken in hun gedrag soms sprekend (bijvoorbeeld kinderen die in de jaren '90 werden ontdekt in Roemeense kindertehuizen) op kinderen met PDD-NOS. Maar bij hen is de oorzaak van dat gedrag anders, het heet dan een hechtingsstoornis.

Wat is de oorzaak? 
Er is geen duidelijke oorzaak voor autisme/PDD-NOS gevonden. Erfelijkheid speelt bij 50%-90% van de kinderen met autisme een rol. Ook problemen tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte worden in verband gebracht met autisme/PDD-NOS, evenals bepaalde stofwisselingsziekten. 

Bijkomende problemen
Er zijn kinderen die hun ouders tot wanhoop drijven, omdat ze altijd te laat op school komen, hun huiswerk niet kunnen plannen of slecht met teleurstelling en boosheid kunnen omgaan. Vaak snappen zulke kinderen heel goed dat ze iets fout doen. Ze zijn alleen niet in staat om hun gedrag te veranderen. Recent onderzoek laat zien dat ze tekortschieten op de zogeheten ‘executieve functies’, de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor zaken als plannen en het reguleren van emoties.


terug 

 
 
ĉ
K.A. Keizer,
19 nov. 2010 11:22
Ċ
K.A. Keizer,
21 mei 2010 09:33