contactproblemenPraktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 


Wat is AUTISME, wat PDD-NOS?
Behandeling

Wat kunnen ouders doen?

Boeken
Artikelen
Websites 

Inleiding

Bedenkt U wel dat er nog weinig maatstaven zijn om deze "stoornissen" van elkaar te onderscheiden; de taalvaardigheid van het kind is in elk geval een belangrijke voorspeller voor de toekomst.

Artikelen lijken soms op één bepaald probleem gericht, maar de aanbevelingen gelden veelal voor ieder van de stoornissen. Misschien vindt U het interessant om de verschillende opvattingen met elkaar te vergelijken. 

Als U nog niet veel over deze stoornissen heeft gelezen, lijkt het misschien of Uw kind helemaal moet overeenstemmen met de kinderen die in deze artikelen beschreven worden. Dat is niet juist! Contactproblemen komen in heel lichte en ernstiger vormen voor en als U kind aan een "lichte vorm" lijdt, denk dan niet dat de beschreven eigenaardigheden zich later bij Uw kind alle zullen gaan voordoen; ook de tips die genoemd worden, bijvoorbeeld in het boek van ene Attwood, hoeven helemaal niet op Uw kind te slaan. 
Heeft U hier vragen over, neemt U dan kunt U die uiteraard aan mij stellen.

terug