angsten, vrezenPraktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 

(onderstaande tekst downloaden) Angst is een gevoel dat iedereen kent. Het helpt je om alert te zijn als er gevaar dreigt. Als je echter vaak angstig bent, ga je veel situaties uit de weg. We hebben het over een 'angststoornis', als je door angst niet meer de dingen doet die je graag zou willen doen. Net als je vriendjes en vriendinnetjes. Wat kun je er zelf aan doen? Hoe worden angsten behandeld? Wetenschappelijk artikel over angst en vrees.

Waar heb je last van?
Je bent bijvoorbeeld zo angstig bij het slapen gaan dat je te laat inslaapt en overdag moe bent. Of je ziet zo tegen school op dat je ’s ochtends misselijk bent en buikpijn hebt. Of je bent zo bang om geplaagd te worden dat je liever niet met andere kinderen speelt en vaak alleen overblijft. Kinderen met angst hebben vaak weinig zelfvertrouwen.  

Is alle angst hetzelfde?
Er zijn verschillende soorten angst. Een paar voorbeelden zijn: 

  • Separatie-angst is de angst om alleen gelaten te worden. Kinderen zijn bang dat er iets ergs met hun ouders gaat gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze een ongeluk of een ziekte krijgen. Of dat er iets naars met henzelf gaat gebeuren, bijvoorbeeld dat ze ontvoerd worden of verdwalen. Kinderen met separatie-angst vinden het moeilijk alleen dingen te ondernemen. Ze hebben vaak problemen met inslapen. 

  • Bij sociale angst zijn kinderen of jongeren bang door anderen beoordeeld te worden. Ze zijn bang dat anderen hen gek of stom vinden. Het is dan ook moeilijk voor hen in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bijvoorbeeld bij een spreekbeurt of als ze iets in de winkel moeten vragen. Voor sommige kinderen is het ook moeilijk om met andere kinderen te spelen. Ze weten namelijk niet goed wat ze moeten zeggen of ze zijn bang om geplaagd te worden. 

  • Kinderen of jongeren met paniek kunnen plotseling zonder aanleiding bang worden. Later zijn ze bang om nog eens zo’n paniekaanval te krijgen. Ze maken zich bij allerlei lichamelijke `voortekenen’ al zorgen. Deze kinderen zijn ook vaak bang om misselijk te worden. Ze vermijden alleen te zijn, alleen te reizen. Ook vermijden ze ruimtes waar ze moeilijk wegkomen, zoals warenhuizen en bioscopen. 

  • Verder bestaan er veel specifieke angsten; bijvoorbeeld voor het donker, honden, prikken, knallen, ziektes, liften en onweer. 

  • Tenslotte zijn er veel kinderen of jongeren die erg veel piekeren, zoals: `Vinden ze me wel aardig? Wat gebeurt er als er hier oorlog komt? Hoe moet het nou als mama me niet komt ophalen? Krijg ik later wel een vriendin?’ Ze piekeren over veel verschillende dingen. Ze blijven in cirkeltjes denken. Ze kunnen er niet zelf uit komen. 

Wat lijkt erop maar is het niet? 
Veel angsten zijn een normaal verschijnsel bij een bepaalde leeftijd. Een kind van vier jaar met angst voor monsters onder zijn bed heeft geen angststoornis. Evenmin als een twaalfjarige die gedurende een periode opziet tegen de middelbare school. Er is pas sprake van een angststoornis als de angst te lang duurt, te heftig is en niet meer past bij de leeftijd van het kind.

Hoe vaak komt het voor?  
Van de psychische problemen die kinderen kunnen hebben, komt angst het meest voor. Zo'n 10% tot 15% van de kinderen kent een periode met angsten. Meisjes hebben daar vaker last van dan jongens. Sommige kind
eren krijgen een angststoornis na een nare gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een auto-ongeluk. Bij de meeste kinderen is echter geen duidelijk begin te noemen. Veel kinderen lijken al geboren te worden met een bepaalde gevoeligheid. Ook komt angst of somberheid binnen een familie vaak bij meerdere personen voor. Het kan dan erfelijk zijn of door omstandigheden zijn ontstaan. Angsten kunnen toenemen in periodes waarin spanning of druk toeneemt, en in tijdens dat een kind ouder wordt en er meer van hem of haar verwacht wordt, zoals alleen naar school fietsen of zelf vriendjes opbellen.

terug 

 
 
ĉ
K.A. Keizer,
9 jul. 2009 00:30