praatdokter_

ADHD onderzoek

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 

 

Hoe wordt vastgesteld of iemand aan ADHD lijdt?
Als U meent dat Uw kind ADHD heeft, overleg dan met Uw huisarts over een verwijzing naar de kinderpsychiater. De kinderpsychiater is het best in staat om vast te stellen of iemand ADHD heeft. Het vaststellen van ADHD kost moeite. Er zijn geen medische onderzoekingen noch testen die het 100% duidelijk maken. Er zijn nogal wat stoornissen die lijken op ADHD. Zo komen bijvoorbeeld woordblindheid (dyslexie) en ADHD geregeld samen voor.

Als U wenst dat ik onderzoek of Uw zoon of dochter aan ADHD lijdt, is het van belang dat ik Uw toestemming krijg om bij de school van Uw kind inlichtingen in te winnen. De diagnose ADHD kan ik namelijk alleen stellen, als Uw kind in minstens twee omgevingen, bijv. thuis èn op school, druk of ongeconcentreerd, afgeleid of dromerig is.

 
Vragenlijsten ADHD
 • Om er achter te komen hoe ernstig de hyperactiviteit is, werk ik met vragenlijsten, te weten de 
  pelhamlijst voor ouders en de 
  pelhamlijst voor school.
  Dit zijn 
  twee scoringslijstjes om na te gaan of er vooral overbeweeglijkheid of dagdromerij of opstandigheid een overheersende rol spelen bij Uw kind.  
   
 • De CONNERS vragenlijst voor ouders en onderwijzers dient ertoe om de ernst van de beweeglijkheid na te gaan. Ik gebruik deze lijst om - voordat ik een medicijnen-proefneming doe - de ernst van de hyperactiviteit na te gaan. Steeds na een proefweek van een medicijn in een steeds wisselende dosis wordt deze lijst weer ingevuld door ouders en onderwijzeres.  
   
 • Om pubers en adolescenten te motiveren zelf actief mee te doen aan de proefneming met een medicijn is er voor hen de zelfscoringslijst (zelfbeoordelingslijst) om het effect van medicijnen te bij te houden.  
   
 • Tijdens de medicijnenproef is het goed om de ontstane bijwerkingen na te gaan. Dit doe ik via een bijwerkingenlijst

 • Omdat sommige kinderen met concentratiestoornissen een zwakker geheugen hebben, kunt u hier een vragenlijst werkgeheugen downloaden, door de leerkracht in te vullen, om een idee te krijgen hoe het gesteld is met het onthouden van zaken. 

Genoemde vragenlijsten komen extra bij de reeds door U en door de school ingevulde vragenlijsten die in het begin van de website genoemd staan. Zie hiervoor de pagina vragenlijsten

terug 

 
 
ĉ
K.A. Keizer,
11 mrt. 2015 06:50
ċ
Ritalinbijwerkingen.doc
(29k)
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:19
ċ
Zelfevaluatie.DOC
(43k)
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:19
Ċ
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:18
Ċ
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:18
ĉ
K.A. Keizer,
21 sep. 2011 07:42