praatdokter_

ADHD behandeling

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 


Wat kun je er zelf aan doen?

(
deze tekst downloaden) Als je ADHD hebt, ben je sneller afgeleid en dat is lastig. Hoe kun je dat voorkomen? Omdat je snel afgeleid bent, kun je er voor zorgen dat er weinig in je omgeving is dat je af kan leiden. Als je bijvoorbeeld huiswerk moet maken, kun je het best in een rustige omgeving gaan zitten. We noemen dat een omgeving met weinig prikkels. Geen muziek en geen tv. Zorg ook dat je niet naar buiten kunt kijken. Op straat gebeuren vaak dingen die je af kunnen leiden. Sommige kinderen hebben ook moeite om taken af te maken. Het kan helpen om de taak die je moet doen in kleine stukjes te verdelen en van tevoren een schema te maken. 

Wat kunnen ouders doen?
Om een kind met ADHD goed op te voeden, is veel begrip en kennis van de problematiek nodig. De opvoeding met aangepast worden aan het kind. Dit gaat vaak niet vanzelf. Ik wil u hierbij graag begeleiden.
 ADHD kinderen hebben veel baat bij een geordend leven met vaste regels en gewoonten. Hun executieve functies zijn daarnaast vaak onvoldoende ontwikkeld. Wat zijn executieve functies?

Waaruit bestaat een behandeling?
Een behandeling van ADHD bestaat in eerste instantie uit gesprekken met het kind en/of de ouders, en mocht dit onvoldoende baten, uit medicijnen. Er zijn veel mogelijkheden qua behandeling behalve medicijnen, zie bijvoorbeeld het artikel concentreren kun je leren. Als het concentratieprobleem te maken heeft met een zwak (werk-)geheugen, kunnen geheugenoefeningen (onderaan deze pagina) helpen. Een intensieve training hiervoor is de Cogmed® training.

Gesprekken
De gesprekken gaan over hoe je het beste om kunt gaan met ADHD. Kinderen met ADHD hebben soms ook moeite met het omgaan met andere kinderen. Een sociale vaardigheidstraining in een groep is voor hen dan te overwegen. Kinderen vinden zo'n training in het omgaan met anderen kinderen vaak heel leuk. Ouders kunnen baat hebben bij een groepsoudertraining. Ik verwijs ouders daarom in eerste instantie vaak naar een cursus voor ouders van kinderen met ADHD.

Medicijnen
Medicijnen kunnen de klachten van ADHD verminderen, maar er is geen behandeling waardoor ADHD helemaal verdwijnt. Het meest voorgeschreven middel voor ADHD is methylfenidaat (Ritalin®). Denk ook aan homeopathische medicijnen. Het nadeel van methylfenidaat en andere pillen is dat kinderen niets leren van pillen. Sommige langwerkende medicijnen zijn duur, ongeveer 100 Euro maandelijks.  


terug 

 
 
Ċ
K.A. Keizer,
18 sep. 2013 23:52
ċ
TOG.doc
(37k)
K.A. Keizer,
6 okt. 2009 07:33
ċ
adhdbehandeling.doc
(24k)
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:29
ċ
bijzonderebijstand.doc
(1165k)
K.A. Keizer,
6 okt. 2009 07:38
Ċ
K.A. Keizer,
26 aug. 2010 23:52