_

ADHD artikelen

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater 


  • een uitgebreid artikel met onder meer opvoedingsadviezen voor ouders met drukke of opstandige of hyperactieve kinderen. Leest U dit artikel rustig door en stelt U in het consult mij er vragen over. Het bevat de ideeën van een deskundige op ADHD-gebied, prof. Barkley. Hyperactieve of verstrooide kinderen kunnen vaak slecht plannen of hun werk slecht organiseren. Een goed boek hierover is «Vergeten, kwijt en afgeleid» van Cooper-Kahn en Dietzel, uitg.Hogrefe.

  • Een website van Accare.

  • een artikel over de historische achtergrond van het adhd begrip.

  • een artikel over het instellen van kinderen op methylfenidaat (Ritalin®), via een  proefbehandeling en over andere medicijnen naast methylfenidaat. Wist U dat met homeopathische medicijnen ADHD vaak ook opknapt?

  • Een zakelijke samenvatting geeft De Multidisciplinaire Richtlijn ADHD bij kinderen en jongeren (2005). Het is een poging van in Nederland bij ADHD betrokken behandelaren om een vorm van gestandaardiseerd onderzoek en behandeling af te spreken. Maar huisartsen en neurologen hebben de uiteindelijke tekst niet onderschreven. Relatief veel aandacht gaat uit naar de medicamenteuze behandeling. De richtlijn stelt bijvoorbeeld in de inleiding dat bijkomende aandoeningen zoals angsten, somberheid en agressief gedrag niet worden behandeld. Deze richtlijn, 128 pagina´s groot, is kostenloos op te vragen via de website en via die website ook als boek te bestellen voor € 21,00.

 terug

 
 
Subpagina''s (1): adhd kinderboeken
ĉ
K.A. Keizer,
26 jul. 2009 07:02
Ċ
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:42
ċ
ritalineinstellingproefbehandeling.DOC
(453k)
K.A. Keizer,
3 jul. 2009 12:45