behandeling

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater

 

Soms zijn een of twee adviesgesprekken na het onderzoek voldoende om het probleem op te lossen maar vaak gebeurt het dat er een aantal gesprekken nodig is waarin ik samen met u als ouders of met uw kind naar een oplossing voor de problemen ga zoeken. In zo´n serie gesprekken, (behandeling of therapie), kan uw kind bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden leren, zoals beter voor zichzelf opkomen of beter met vrezen en zorgen omgaan. 

Behandeling kan ook betekenen: het innemen van medicijnen, bijvoorbeeld om minder hyperactief te worden of om de concentratie te verbeteren. Bij het verstrekken van medicijnen moet u als ouder ieder kwartaal voor controle terugkomen, met het oog op het aanpassen van de dosering, bijwerkingen, werkzaamheid.

Een andere mogelijkheid is gesprekken met u als ouders, ouderbegeleiding, om u tips te geven hoe u met het probleem van uw kind kunt omgaan uitgaande van het beeld zoals ik dat van uw kind heb gekregen. Daarnaast kunnen dieetadviezen gegeven worden, of individuele gesprekken met uw kind, een training in sociale vaardigheden, medicijnen - regulier of alternatief -, neurofeedback of hartcoherantie, een aandachtstraining of doorverwijzing. Soms hebben ouders al voldoende aan het adviesgesprek.

Welke opvoeding past het beste bij welke leeftijd? Voor algemene tips over opvoeden, klikt u hier


Ouderbegeleiding
 
Een ouderbegeleiding is een vorm van behandeling waar uw kind niet bij aanwezig is. Dit houdt in dat ouders geregeld  - dat wil zeggen eens in de twee of drie weken - op consult komen om samen met mij de lotgevallen van hun kind over de afgelopen weken door te nemen. Ik bepaal niet de agenda, in tegenstelling tot hetgeen u tijdens de onderzoeksfase van mij gewend was. U bepaalt die. U vertelt wat zich heeft voorgedaan, we proberen er achter te komen waarom uw kind zich zo gedroeg, vervolgens kijken we hoe u daarop gereageerd heeft en of u tevreden bent over uw werkwijze. Als dit laatste niet het geval is, bespreken we andere manieren die uitgeprobeerd kunnen worden. Ouders hebben meestal al veel manieren geprobeerd die niet werkten, maar soms zijn die methodes slechts korte tijd toegepast. Bij wat niet werkte, gaan we na wat de reden daarvan zou kunnen zijn. Steeds geldt dat veranderingen langzaam en stuk voor stuk moeten plaatsvinden zowel voor het kind als voor u als ouders. Steeds een enkele verandering per keer. Het is handig als u voorafgaand aan zo'n gesprek met mij punten heeft bedacht die u wilt bespreken, dat maakt het consult effectiever. 

terug