_

adviesgesprek

Praktijk K.A.Keizer - kinderpsychiater


Het adviesgesprek
Het laatste consult in de onderzoeksfase behelst één of twee adviesgesprekken voor de ouders en misschien nog daarna een adviesgesprek met Uw kind, afhankelijk van zijn of haar leeftijd en begrip. Bij ingewikkelde problematiek splits ik het adviesgesprek graag in tweëen op, zodat U na het eerste gesprek als alles bezonken is, de volgende keer erop terug kunt komen. 

Tijdens een adviesgesprek geef ik ouders het beeld van hun kind zoals dat zich bij mij heeft gevormd onder invloed van zowel gesprekken met de ouders, de ingewonnen inlichtingen van de school als het kinderpsychiatrisch onderzoek sec. Ik merk dat ouders soms teleurgesteld zijn over het beeld dat ik van hun kind schets, ouders kunnen dan vinden dat ze niets nieuws hebben gehoord, "dat vonden wij zelf ook al". Zij hadden misschien gehoopt dat het adviesgesprek direkt al concrete aanwijzingen zou opleveren over wat zij precies met hun kind zouden kunnen doen, opdat het probleemgedrag ophoudt. Maar opvoedingsrichtlijnen hoeven niet automatisch voort te vloeien uit het onderzoek. 
Als ouders niets nieuws gehoord hebben, kan dit concreet inhouden, dat het beeld dat ouders en ik van het kind hebben, met elkaar overeenstemt en dat dus nu begonnen kan worden met bijvoorbeeld een ouderbegeleiding, zoals beschreven staat op de pagina De behandeling.  

Als na onderzoek blijkt dat Uw kind een kinderpsychiatrische stoornis heeft, vraagt U zich misschien af of dit hetzelfde is als een psychiatrische ziekte. Lees verder...>>


terug 

 
 
Subpagina''s (1): ziekte of probleem