kinderen


Praktijk K.A.Keizer - homeopathie


Kindertypen.
In de homeopathie werk ik graag met kindertypen, dat betekent dat bepaalde karaktertrekken van uw kind medebepalend kunnen zijn voor de keuze van een homeopathisch middel.
Wilt u graag uitzoeken welke kenmerken typisch zijn voor uw kind ? Klik dan op
kindertypen.

Vragenlijsten.
Als U liever geen vragenlijsten wilt (laten) invullen, is dat geen enkele belemmering voor het consult. We doen dan alles in het gesprek zelf.


Wilt U de vragenlijst homeopathie downloaden? En deze mij na het invullen toezenden per e-mail of post ? Ik probeer die dan door te nemen vóór het eerste consult, waardoor we sneller tot de kern van de zaak kunnen komen.

Via de vragenlijst die door de onderwijzer/es kan worden ingevuld, verkrijg ik een beeld hoe Uw kind zich op school gedraagt. Voor kinderen tot groep 3 neemt U het 
peuter/kleuterverslag. Voor oudere kinderen neemt U de basisschoolvragenlijst.

Daarnaast vult U kind zelf ook een lijst in waarin het zinnetjes moet afmaken. Voor Uw kind tot 8 jaar is dat mijn verhaalAls Uw kind nog helemaal niet kan schrijven, kunt U als ouder de antwoorden invullen, al moet de formulering dan wel die van Uw kind zijn. Het is absoluut niet erg als er taalfouten in staan, daar gaat het niet om. Het gaat om de manier waarop Uw kind zijn/haar gedachten in woorden uitdrukt. Als U de antwoorden opgeschreven heeft, wilt U dat dan op het voorblad van de lijst vermelden?

Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er

zinnenaanvullijst jongens 8-12 jaar, zinnenaanvullijst meisjes 8-12 jaar
zinnenaanvullijst jongens13-18 jaar
,
zinnenaanvullijst meisjes13-18 jaar.

Vraagt U zich af of Uw kind misschien overbeweeglijk of hyperactief is? Lees dan deze brochure. Of heeft een andere instantie geconstateerd dat Uw zoon/dochter last heeft van ADHD? In dat geval is het handig als U een hierop toegespitste vragenlijst hyperactiviteit/ADD invult. Deze vragenlijst is gebaseerd op de methode van de Oostenrijkse dokter Frei. De bedoeling is niet om hiermee een diagnose te stellen, maar wel om sneller bepaalde homeopathische medicijnen te vinden die Uw kind kunnen helpen.

Als U bij mij komt, heb ik graag afschriften of duplicaten van eerder onderzoek van Uw kind als hij/zij eerder getest of onderzocht is. Als U hier niet over beschikt, vraag ik U mij Uw schriftelijke toestemming te geven (mij te "machtigen") om die stukken op te kunnen vragen. Een model van zo'n machtiging kunt U tevoren reeds invullen, ondertekenen en meenemen of mij opsturen. In dat laatste geval: als U de naam en het adres van de geadresseerde vermeldt, kan ik direct al de inlichtingen op gaan vragen.

terug 

 
 
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:47
ċ
freiadhdvragenlijst.DOC
(28k)
K.A. Keizer,
11 dec. 2009 00:19
ĉ
K.A. Keizer,
5 aug. 2010 03:13
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:45
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:45
ĉ
K.A. Keizer,
12 jun. 2012 12:33
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:43
ĉ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:43
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:43
Ċ
K.A. Keizer,
13 jul. 2009 10:43