Pomocne instytucje


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1
w Radomiu

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel.: 48 360 20 97
obejmuje opieką dzieci młodsze, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej
www.pppnr1.net78.net

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3
w Radomiu

26-600 Radom, ul. Główna 3
tel.: 48 331 45 10
obejmuje opieką młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
www.ppp3radom.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym
i Niedowidzącym NADZIEJA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

26-610 Radom, ul. Struga 86
tel.: 48 384 79 24
www.soswwyszynski.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci
z Zespołem Downa NASZE DZIECI

26-600 Radom, ul. Janiszewska 48
tel.: 48 345 10 15

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci     i Młodzieży z Wadą Słuchu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4
tel.: 48 362 84 74

Stowarzyszenie po pierwsze Rodzina - filia II
w Radomiu; Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla dzieci i Młodzieży Aga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi "Aga" Nasza Szkoła

26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.:  48 345 07 33
www.aga.org.pl

Stowarzyszenie "Karuzela" do pomocy osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem
26-600 Radom,
ul. Cicha 8/10 lok. 161                               tel.: 509 057 823Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

26-610 Radom, ul. Malczewskiego 20
tel.: 48 362 54 61
www.oik.radom.pl

Radomski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji

26-610 Radom, ul. Główna 3
tel.: 48 331 45 10


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 134
tel.: 48 360 87 01
www.mops.radom.pl


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19:00
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1
tel.: 48
383 66
52
www.spr.radom.opoka.org.pl

Towarzystwo Logopedyczne w Radomiu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4
tel.:  48 362 84 74Fundacja SYNAPSIS
02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3
tel.: 22 825 87 42
www.synapsis.waw.pl


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
codziennie od 12:00 do 20:00
tel. 116 111                                                                       www.116111.pl