Aktualnościlistopad 2015
Sprawozdanie z konferencji pt.:
Trening Pewności Siebie - program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej

Od listopada 2016 r. PP-P nr 2  trwają zapisy na Trening Pewności Siebie

Oferta skierowana jest do uczniów klas IV-VI radomskich szkół podstawowych, którzy:

● są ofiarami przemocy rówieśniczej w szkole, mają niskie poczucie własnej wartości.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych psychologów
i pedagogów z naszej poradni.

Czas realizacji: do końca roku 2016 roku.

Trening Pewności Siebie:

uczy dzieci pewności siebie i umiejętności radzenia sobie
z agresorem (agresorami)

◄wprowadza praktyczne techniki postępowania w sytuacji bycia nękanym w grupie rówieśniczej

◄daje poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Celem Treningu Pewności Siebie:

jest wzmocnienie poczucia pewności siebie, odkrycie swoich mocnych stron, nabycie umiejętności odnalezienia się w relacjach rówieśniczych, utworzenie grupy wsparcia pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Zapraszamy rodziców chcących zapisać swoje dzieci na Trening Pewności Siebie w dni konsultacji
w poradni

 w godz. 8.30 – 16.00 do końca listopada 2016 r.

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 informuje, że konsultacje dla rodziców
i nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 odbywać się będą od 8:30 do 16:00
w następujących terminach:
   
 

                                       20.03.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                        03.04.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                       24.04.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                       15.05.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                       29.05.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                       16.01.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                       12.06.2017 - godz. 8:30 – 16:00

                                      19.06.2017 - godz.8.30 – 16.00