Avustukset

Kenelle tukea myönnetään?

Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiö myöntää taloudellista tukea partiotoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa siinä muodossa, kuin se oli Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön perustamispäivänä 7.2.2003. Tukea voivat hakea alueen lippukunnat ja piiri. Avustusta ei yleensä myönnetä yksityishenkilöille.
Avustukset ovat yleensä noin 100-500 euroa/lippukunta. Poikkeuksena avustuksen määrästä on partiopiiri Pohjanmaan Partiolaiset ry. minkä yksi toimitiloista/piiritoimisto sijaitsee säätiön omistamissa tiloissa Oulussa.


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

Säätiön hallitus päättää tuen myöntämisen periaatteet vuosittain. Vuoden 2020 avustushaku julkaistaan syksyllä.
Vuonna 2017 tukea myönnettiin erityisesti toimitilojen ja leiritoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2018 tuki kohdennettiin erityisesti leirikuljetuksiin ja vuoden 2019 tuki suunnattiin ensisijaisesti tarpojille suunnattuun ikäkausitoimintaan.


Milloin on hakuaika?

Vuoden 2020 avustushaku julkaistaan syksyllä. 


Miten tukea haetaan?

Tarkemmat hakuohjeet ovat täällä säätiön nettisivuilla (kts. alhaalta). Noudata hakuohjeita.


Miten avustuksen käytöstä raportoidaan?

Avustuksen saaja toimittaa tiedot avustuksen käytöstä vuoden loppuun mennessä erillisten ohjeiden mukaan, (kts. hakuilmoitus).

Avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa sähköpostitse hallituksen jäsen Johanna Julku (johanna.julku@oulu.fi).