Η ΑΠΟΙΚΙΑ, ΙΙΙ             [απόσπασμα]

 

        κάθισε κουρασμένος σε μια πέτρα ο άνθρωπος

        είχε έρθει από πολύ μακρυά, ήταν ξένος στην αποικία μας

        στο στόμα του δοκίμαζε τη γεύση των λέξεων, στο τέλος τίποτα

                    δεν μας είπε

        έφτυσε μόνο τρία χαλίκια, τίναξε τη σκόνη απ’ το σακάκι του,

    ξαναέφυγε

 

        ο Ποιητής επέστρεψε στη σιωπή του

        και οι λοιποί των ανθρώπων, μάθαμε,

        ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών  ούτε

        εκ των φαρμάκων αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών

        ούτε εκ των κλεμμάτων αυτών

 

        αλλά έμειναν αυτάρκεις

        στη νύχτα τους  

 

 

Δημήτρης Αγγελής, Επαληθεύοντας τη νύχτα, εκδ. Νέος Αστρολάβος/Ευθύνη, σελ. 25