Λεκτικά Βίντεο

Tα λεκτικά βίντεο (phrasal video) ερευνούν ένα  διαφορετικό είδος περιεχομένου, υπό το γένος της ποίησης.  Το κέντρο βάρους εξακολουθεί να βρίσκεται στις λέξεις, κάτι όχι πάντα ευδιάκριτο σε αρκετές εικονοποιήσεις ποιημάτων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αρτιότητα του ίδιου του ποιήματος παραμένει το πρωτεύον αίτημα. Παρόλ’ αυτά η όποια εικονοποίηση επιδιώκει να  φωτίσει διαφορετικά τα σιωπηρά συμφραζόμενα των λέξεων ενός ποιήματος, άρα και να προσθέσει διαφορετικές  αποχρώσεις στο ίδιο τους το νόημα. Η δε δημιουργία των λεκτικών βίντεο σήμερα, και με τα διαθέσιμα εργαλεία, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση, ούτε υπονομεύει την όποια αυτονομία του ποιητή και των παραδοσιακών εκφραστικών του τρόπων.

 Από πλευράς πρόσληψης οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής ανοίγουν νέους τρόπους στην πρόσληψη της ποίησης, και διαβάζοντας μία σελίδα μπορεί κάποιος ταυτόχρονα να έχει πρόσβαση  και σε μια εικονοποίηση  (μέσω ψηφιακών συσκευών ανάγνωσης, ή χάρη σε διαδραστικά έντυπα με τεχνική της δισδιάστατης κωδικοποίησης - QR code). Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν καταργεί, αλλά φιλοδοξεί να συμπληρώσει ενισχυτικά το τυπωμένο χαρτί,  την υφή και τη μοναδική αμεσότητα που προσφέρει.   Εντέλει ερευνάται το ξεδίπλωμα της ποιητικής πρακτικής, ανοίγοντας διαφορετικές διόδους με την εμπειρική πραγματικότητα και τα βιώματα της ανθρώπινης περιπέτειας.