Η διάθλαση των παίδων

Σε μια σειρά τριών άρθρων, που δημοσιεύτηκαν τo 2014 στο ένθετο "Επτά" της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, γίνεται μία χαρτογράφηση τάσεων στη νεότερη ποιητική γραφή.

1. Ποιητική επανεκκίνηση  (2 Φεβρουαρίου 2014)
2. Διαστάσεις του ποιητικού χώρου (20 Απριλίου 2014)
3. Η διάθλαση των παίδων (15 Αυγούστου 2014)