Αναγνώσεις

Ο ιστότοπος της ατόλης θέλει να ενισχύσει την ανάγνωση ποιημάτων,  αναδεικνύoντας χαρακτηριστικά της  ποίησης που γράφεται σήμερα. Για να υπάρχει ποίηση δεν αρκεί μόνο αυτή να γράφεται αλλά και  να διαβάζεται. Συχνά στίχο με στίχο, ψηλαφίζεται ο κόσμος που αγκαλιάζει, με ποιον τρόπο, μέσα από ποιά συνάντηση των λέξεων.  'Ομως πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο; Ένα ποίημα, για να είναι ποίημα, έχει μια μαγεία μέσα του.
Μία μαγεία την οποία δύσκολα μπορείς να ονομάσεις, αντιμετωπίζοντας τα ίδια αδιέξοδα με τον Ορφέα,  όταν δεν αντιστάθηκε να κοιτάξει την Ευρυδίκη.  Όμως ένα ποίημα δεν παύει να είναι  είδος τέχνης, οπότε η μορφή του αποτελεί κάτι πρωτεύον.  Επιπλέον, η μορφή στο ποίημα - ως τρόπος των λέξεων - έχει περιεχόμενο, αφού η πρώτη ύλη εδώ - η λέξη -  είναι εξαρχής "ποτισμένη" με νόημα.   Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως  μπορούν να ονομαστούν,  εφόσον  αποτελούν το "κτιστό" κομμάτι του ποίηματος (που μπαίνει πιο εύκολα σε λέξεις), το οποίο συνυπάρχει μαζί με το "άκτιστο" κομμάτι του (το συχνα άφατο).  

 

Ο ιστότοπος της ατόλης επιδιώκει συγκεκριμένες συνεργασίες για τη σελίδα της ανάγνωσης ποιημάτων, κι έτσι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον το επιθυμεί να αποστείλει τη δική του ανάγνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ατόλης atole.info@gmail.com . Ανάγνωση που έχει ως προτεραιότητα το ίδιο το μεμονωμένο ποίημα και όχι τόσο να αξιολογήσει συνολικά το έργο του ποιητή. Ανάγνωση η οποία θα καθιστά σαφή τα κριτήρια με τα οποία διαβάζει ένα ποίημα, ονομάζοντας χαρακτηριστικά του "κτιστού" του μέρους. Χωρίς βέβαια να παρατείται από το να δείξει κάτι από το "άκτιστο" που περιέχει.


Εξάλλου μέσα από  ρητά διατυπωμένα  κριτήρια δημιουργούνται οι συνθήκες ενός ανοιχτού δημόσιου χώρου με γόνιμη ώσμωση, ανταλλαγή ή και  αντιπαράθεση οπτικών, που εντέλει συμβάλλουν στην ανάδειξη ποιημάτων  και ίσως σε μια πληρέστερη απόλαυσή τους.

 

Πέτρος Πολυμένης